Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Wielostronny partnerski projekt Szkół w programie "ErasmusPlus"

Tytuł projektu:

Skills for Life

Program/Działanie

KA219 - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół

Dane finansowe

Wartość projektu – 26,250 Euro

Źródła finanoswania

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu

Okres realizacji projektu

01.09.2017 r.- 31.08.2019 r.

Opis projektu

Cel

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych pomiędzy uczniami ZSP w Chełmży, a ich rówieśnikami z dużych miast oraz podnoszenie jakości procesu zarządzania i kształcenia w okresie od września 2017 r. do sierpnia 2019 r.

 • promowanie uczestnictwa w życiu demokratycznym Europy, aktywności obywatelskiej i dialogu międzykulturowego,
 • wzmocnienie powiązań sektora młodzieżowego z rynkiem pracy,
 • promowanie kształcenia w zakresie przedsiębiorczości wśród młodych osób, w tym przedsiębiorczości społecznej,
 • wypracowywanie narzędzi, metod, programów edukacyjnych na rzecz rozwijania kluczowych kompetencji (w tym m.in. przedsiębiorczości, umiejętności językowych i kompetencji związanych z technologiami informacyjnymi TIK),
 • doskonalenie umiejętności językowych uczniów i nauczycieli, wzbogacanie i uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej szkoły, większa integracja środowiska lokalnego, wymiana doświadczeń z nauczycielami z placówek partnerskich (Francja, Rumunia, Niemcy),
 • dywersyfikacja i wzbogacanie metod nauczania stosowanych przez nauczycieli. Projekt umożliwia stosowanie nowoczesnych narzędzi i metod nauczania.

Grupa docelowa

Uczniowie Zespołu Szkół w Chełmży

Główne działania

 • wideokonferencje, prelekcje, dyskusje, prezentacje multimedialne, ankiety, wykłady,
 • mobilności uczniów Zespołu Szkół w Chełmży do szkół partnerskich: Francja,Rumunia, Niemcy,
 • wzrost kompetencji kluczowych,
 • wzrost kompetencji niezbędnych do bezkonfliktowej współpracy ponad różnicami kulturowymi, etnicznymi, a także ponad barierami komunikacyjnymi,
 • wzrost gotowości beneficjentów programu do podejmowania samodzielnych decyzji i wyboru kariery,
 • poprawa umiejętności językowych i kompetencji komunikacyjnych,
 • wzrost wiedzy w zakresie przedsiębiorczości wykraczający poza ramy podstawy programowej,
 • zwiększenie liczby wykorzystania dobrych praktyk oraz doświadczeń kadry zaobserwowanych w szkołach partnerskich.

Osiągnięte rezultaty

 • strona internetowa projektu,
 • Skills for Life- utworzenie projektu eTwinning,
 • 24 uczniów i 6 nauczycieli weźmie udział w mobilnościach,
 • beneficjenci poszerzą zakres słownictwa związany ze słownictwem branżowym: TIK, przedsiębiorczość, komunikacja,
 • otrzymanie przez beneficjentów karty EuroPass,
 • publikacje w formie papierowej: artykuły w gazecie lokalnej, scenariusze lekcji, gazetki, albumy, torby i długopisy z logo projektu, wzory ankiet oraz wywiady(forma elektroniczna), prace plastyczne, plakaty, filmy, nagrania wywiadów, płyty CD z nagranymi mobilnościami.

   

 

 

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.