Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Wielostronny partnerski projekt Szkół w programie "Comenius"

Tytuł projektu

European Cooperation to foster a reduced impact on the Environment and to develop Sustainability. Eco-Friends

Program/Działanie

Wielostronny partnerski projekt Szkół w programie Comenius

Dane finansowe

Wartość projektu – 20,000 Euro

Źródła finanoswania

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu

Okres realizacji projektu

01.08.2013 r.- 31.07.2015 r.

Opis projektu

Cel

Celem projektu było wypracowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów szkół partnerskich oraz uświadomienie zarówno beneficjentom projektu, jak i nauczycielom oraz lokalnym środowiskom, że będąc członkami Unii Europejskiej posiadają pewne narzędzia aby pozytywnie wpływać na stan środowiska oraz jakość edukacji proekologicznej. Istotnym celem przedsięwzięcia było również podniesienie kompetencji językowych w zakresie umiejętności komunikacji w języku angielskim.

Uczniowie przez okres trwania projektu wspólnie z nauczycielami i rówieśnikami z krajów partnerskich zajmowali się różnymi zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska, np.:

 • postępującym tempem zmian klimatycznych,
 • zmniejszaniem zasobów naturalnych,

 • segregacją śmieci,

 • alternatywnymi źródłami energii.

Grupa docelowa

Uczniowie Zespołu Szkół w Chełmży

Główne działania

Wideokonferencje, prelekcje, dyskusje, prezentacje multimedialne (przykłady źródeł geotermalnych w Polsce), wykorzystanie nowoczesnych urządzeń do recyclingu w krajach członkowskich UE, spotkania z przedstawicielami instytucji zajmującymi się tą problematyką  (wizyta w beztlenowej oczyszczalni ścieków: Chełmża Nordzucker Polska SA).

Efekty naszych działań przedstawiane były za pomocą różnorodnych materiałów informacyjnych: strona internetowa projektu, platforma edukacyjna etwinning, plakaty, filmy, gadżety (długopisy, torby, notesy ekologiczne).

Mobilności uczniów Zespołu Szkół w Chełmży do szkół partnerskich: wyjazdy do Anglii (wrzesień), Włoch (maj), Francji oraz koordynowanie przyjęcia uczestników projektu w Polsce (dwukrotnie).

 • doskonalenie umiejętności rozumienia i wypowiadania się w języku angielskim,
 • warsztaty realizowanie podczas partnerstwa,
 • debaty dotyczące wad i zalet polityki ekologicznej krajów partnerskich,
 • dialog międzykulturowy i współpraca,
 • innowacyjne uczenie się oraz metody nauczania,
 • studia porównawcze polityki ekologicznej oraz systemów edukacji państw partnerskich,
 • wymiana dobrych praktyk.

Osiągnięte rezultaty

 • strona internetowa projektu,
 • Eco-Friends Twinspace- utworzenie projektu eTwinning,

 • utworzenie Eco-Friends Charter fo Environmental Friendliness (ECEF) – karta przyjazna środowisku,

 • kampania reklamowa,

 • publikacje w formie papierowej: wiersze, artykuły w gazecie lokalnej, scenariusze lekcji, gazetki, albumy, torby i długopisy z logo projektu, wzory ankiet oraz wywiady (forma elektroniczna), prace plastyczne, plakaty, stroje ekologiczne (pokaz mody), filmy, nagrania wywiadów, płyty CD z nagranymi mobilnościami.

 

 

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.