Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • baner budżetu obywatelskiego

Budżet obywatelski - startuje trzecia edycja!

Rusza III edycja Budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego. Tym, którzy jeszcze nie korzystali z takiej formy pozyskania środków finansowych przypominamy jak z niego skorzystać.

Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego 2018

Co to jest budżet obywatelski?

To proces, w którym mieszkańcy powiatu decydują o przeznaczeniu wyodrębnionej części budżetu powiatu, najpierw zgłaszając projekty do realizacji, a następnie oddając na nie swoje głosy. Realizowane są te projekty, które uzyskają największe poparcie w poszczególnych gminach w puli lokalnej oraz w puli powiatowej.

 

Jaką kwotę przeznaczono na budżet obywatelski w 2018 roku?

Do dyspozycji mieszkańców jest 200 tys. złotych, w tym 120 tys. zł w puli lokalnej i 80 tys. zł w puli powiatowej. Pula lokalna została podzielona na poszczególne gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Dzięki temu mieszkańcy każdej gminy mają szanse na zrealizowanie zadania finansowanego z budżetu obywatelskiego. Tabela z podziałem kwot do pobrania poniżej.

 

Jakie projekt mogą być finansowane z puli lokalnej, a jakie z puli powiatowej?

Pula lokalna przeznaczona jest na projekty, których realizacja służy mieszkańcom konkretnej gminy wchodzącej w skład powiatu. Natomiast z puli powiatowej finansowane są zadania, które dotyczą potrzeb więcej niż jednej gminy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do jednej gminy.

 

Czy ustalona jest maksymalna kwota na realizację jednego zadania?

Tak, w tym roku po raz pierwszy ustalono maksymalną kwotę na jedno zadanie. Jest ona różna w poszczególnych gminach oraz inna dla zadań realizowanych z puli powiatowej. W puli lokalnej wynosi ona 70% dostępnej puli środków w danej gminie (w zaokrągleniu), ale nie więcej niż 10 tys. zł, natomiast w puli powiatowej maksymalną wartość zadania ustalono na kwotę 20 tys. zł (25% dostępnej puli). Szczegóły w tabeli podział środków finansowych w budżecie obywatelskim 2018.

 

Kto może zgłaszać projekty?

Każdy mieszkaniec powiatu toruńskiego, który w momencie składania wniosku ma ukończone 18 lat. Projekt zgłosić może również organizacja pozarządowa działająca na terenie powiatu.

 

Ile wniosków można złożyć do budżetu obywatelskiego?

Każdy uprawniony może zgłosić jedną propozycję do puli lokalnej i jedną do puli powiatowej.

 

Jak zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, w nim opisać to, co chcielibyśmy zrealizować i dla kogo. Ponadto trzeba podać także wstępny kosztorys zadania. W przypadku zadań inwestycyjnych np. elementu siłowni czy placu zabaw, które będa umieszczone na terenie należącym do gminy lub powiatu, konieczne jest dołączenie zgody właściciela na jego wykorzystanie oraz zobowiązanie do dalszego utrzymania. Do formularza trzeba także dołączyć listę poparcia podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców gminy (w przypadku puli lokalnej) lub co najmniej 15 mieszkańców powiatu (w przypadku realizacji zadania z puli powiatowej), którzy ukończyli 18 lat i popierają pomysł. Uwaga - do grupy tych 15 osób nie wlicza się wnioskodawcy. Mieszkańcy na tym etapie mogą popierać dowolną liczbę propozycji. Do wniosku można dołączyć zdjęcia, mapki i kosztorysy, które potem ułatwią weryfikację projektów.

Realizator zwycięskiego zadania współpracuje z przydzielonym przez starostwo powiatowe opiekunem.

 

Dokumenty do pobrania tutaj.

 

Kiedy można złożyć wniosek?

Nabór wniosków trwa od 25 sierpnia do 25 września 2017 r. Dokumenty można składać osobiście w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 – decyduje data stempla pocztowego.

 

Zgłosiłem projekt i co dalej?

Złożone wnioski będą podlegały weryfikacji pod kątem możliwości ich realizacji oraz ocenie formalno-prawnej. Zbadane zostaną także koszty realizacji zadania. Jeżeli konieczne będą modyfikacje projektu wnioskodawca zostanie o tym poinformowany i będzie miał 7 dni kalendarzowych na dokonanie korekty. Lista zadań, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców zostanie opublikowana do 20 października, a potem już tylko głosowanie. Kto, kiedy i jak może oddać swój głos w przystępny sposób opiszemy niebawem.

 

Co do tej pory udało się zrealizować?

Łącznie w obu edycjach zrealizowane zostaną 43 zadania. Wśród nich znalazły się zadania inwestycyjne np. place zabaw, siłownie czy boisko do piłki siatkowej ale także nie zabrakło koncertów, warsztatów kulinarnych, florystycznych, szkoleń z pierwszej pomocy, konferencji czy też imprez sportowych.

 

Masz własny pomysł?

Nie zwlekaj! Zgłoś go już dziś!

Może uda się go zrealizować! Budżet obywatelski jest po to, by spełniać Twoje marzenia!

 

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.