Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • -

Przebudowa DPS w Browinie

 

Tytuł projektu

Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domów Pomocy Społecznej Budynku Zespołu nr 2 DPS w Browinie

Program/Działanie Regionalny  Program Operacyjny Województwa  Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 3. 2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Dane finansowe

Wartość projektu - 3 071 713,39 zł

Źródła finansowania - EFRR

Okres realizacji projektu

01.06.2010  - 31.11.2010

Opis projektu

Cel

 • likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych
 • poprawa funkcjonalności budynku
 • zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku
 • dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych
 • dostosowanie budynku do wymogów higieniczno- sanitarnych
 • dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów ( standardów dotyczących DPS)
 • poprawa jakości życia mieszkańców DPS
 • poprawa jakości pracy pracowników  DPS
 • poprawa estetyki wnętrz
 • poprawa bezpieczeństwa  budynku DPS
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.