Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • -

Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej - DPS w Dobrzejewicach

 

Tytuł projektu

„Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach”

Program/Działanie

Realizowany w ramach Działania 2.3  Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Osi priorytetowej. 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007- 2013.

Dane finansowe

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 005 860,09   PLN
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 854 981,07 PLN co stanowi   85,00 % całkowitej wartości inwestycji.
Budżet jednostek samorządu terytorialnego (Powiat Toruński) 150 879,02 PLN  co stanowi  15,00 % całkowitej wartości inwestycji.

Okres realizacji projektu

17.09 – 28.11.2014r.

Opis projektu

Przedmiotem wnioskowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest kompleksowa modernizacja systemu ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach. Powiat Toruński podjął decyzję o zastosowaniu proekologicznych rozwiązań technicznych – zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermalną ziemi. Takie rozwiązanie zapewni znaczne oszczędności w eksploatacji kotłowni. Szacuje się, iż w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji można uzyskać ok. 78  tys. zł oszczędności w stosunku rocznym (tj. ok. 1 187 zł na 1 mieszkańca). Ponadto, wykorzystanie energii odnawialnej do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody pozwoli czterokrotnie zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Podstawowe dane o inwestycji: wiercenie 27 otworów montażowych, do gł. 150,0m każdy,(łączny metraż ok. 4050 m.b.) metodą obrotową, z prawym obiegiem płuczki, bez rurowania otworów i wykonywania ich rdzeniowania ,o średnicy docelowej otworu Ø 160-200 mm, z zachowaniem minimum 9,5 – 10,0 m odległości między otworami, wymiana zużytej instalacji kotłowni i zastąpienie jej nowoczesnym źródłem wyposażonym w pompę.

  • -
  • -
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.