Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • -

Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowe – rolnicze.

 

Tytuł projektu

„Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowe – rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów  rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół  – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie”

Program/Działanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,  Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Dane finansowe

Całkowita wartość inwestycji wynosi 844657,00 PLN.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 699 998,81 zł, co stanowi 82,87 % całkowitej wartości inwestycji.

Budżet jednostek samorządu terytorialnego (Powiat Toruński) 144 658,19 zł, co stanowi 17,13 % całkowitej wartości inwestycji.

Okres realizacji projektu

03.2013 – 30.03.2015 r.

Opis projektu

Wnioskowana inwestycja (adaptacja i przebudowa istniejących pomieszczeń warsztatowych na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rozlicznych oraz pracownię multimedialną wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt dydaktyczny) była realizowana w budynku warsztatów, który  jest obiektem o dwóch kondygnacjach naziemnych częściowo podpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej na planie litery L. Budynek warsztatów wzniesiono w 1960 r. według ówczesnych standardów i praktyki budowlanej. Pomieszczenia warsztatowe wymagały przebudowy w celu adaptacji do funkcji pracowni.

Wariant ten zakłada przebudowę istniejących, przestarzałych już pomieszczeń warsztatowych na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki, obsługi i kontroli maszyn  rolniczych wraz z wyposażeniem w nowoczesny sprzęt dydaktyczny oraz utworzenie w pełni wyposażonej pracowni multimedialnej. Wykorzystanie istniejącego budynku, który de facto jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga przeprowadzenia istotnych zmian w bryle budynku, umożliwi obniżenie wielkości nakładów inwestycyjnych niezbędnych do osiągnięcia założonych celów – w stosunku do pozostałych wariantów inwestycyjnych.

Utworzenie w pełni wyposażonej pracowni eksploatacji pojazdów rolniczych pozwoli na efektywniejsze kształcenie młodzieży szkolnej w zakresie zasad działania poszczególnych podzespołów pojazdów rolniczych. Niezmiernie istotnym jest, by uczniowie poznali cały cykl pracy danego pojazdu, dlatego też pracownia  została wyposażona w stanowiska dydaktyczne: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne. Budowa każdego ze stanowisk pozwalałaby docelowo na dowolne manewrowanie poszczególnymi elementami układów, modyfikowanie sił nacisku siłowników, zaworów oraz napędów, co dla uczniów jest nie tylko ciekawe, ale też pozwala budować w nich chęć zdobywania wiedzy oraz utrwalać  pojmowanie zasad działania przyczynowo-skutkowego na poszczególnych płaszczyznach budowania podzespołów pojazdów.

Wyposażona w najnowszego rodzaju sprzęt diagnostyczny i serwisowy pracownia diagnostyki, obsługi i kontroli maszyn rolniczych umożliwi przygotowanie uczniów do pracy na tego typu sprzęcie już na etapie kształcenia, co sprawi, że po zakończeniu edukacji staną się oni bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Absolwenci kierunków rolniczych ZS CKU w Gronowie – dzięki zdobytym podczas zajęć praktycznych umiejętnościom – będą potrafili już na początku kariery zawodowej posługiwać się nowoczesnym sprzętem diagnostycznym i serwisowym, co powinno znacząco zwiększyć ich szanse na rynku pracy.  

Utworzenie w pełni wyposażonej pracowni multimedialnej umożliwi realizację zajęć technicznych dla osób kształcących się na kierunkach rolniczych, jak np. rysunek techniczny w programie  komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design).

Nowe podstawy programowe stworzone dla rolniczych kierunków kształcenia wymuszają na placówkach oświatowych dysponowaniem pracowni komputerowej z dostępem do sieci Internet, projektorem multimedialnym oraz pakietem programów biurowych dostosowanych do poszczególnych kierunków kształcenia. Technik mechanizacji rolnictwa, czyli jeden z najbardziej popularnych kierunków kształcenia w technikum dla młodzieży w wymogach podstawy programowej nauczania i warunków realizacji kształcenia w zawodzie wykazuje, że placówka kształcąca powinna posiadać pomieszczenie dydaktyczne – pracownię rysunku technicznego wyposażoną w takie elementy jak stanowisko rysunkowe z przyborami kreślarskimi, programy komputerowego wspomagania projektowania. Pracownia multimedialna z zestawami zintegrowanych komputerów pozwoli zatem na uzyskanie miejsca do odbywania zajęć z rysunku technicznego, które stają się przedmiotem szkolnym obowiązkowym zarówno dla uczniów szkół zawodowych, jak i technicznych. 

 

  • Wyposażenie pracowni
  • Wyposażenie pracowni
  • Wyposażenei pracowni
  • Wyposażenie pracowni
  • Wyposażenie pracowni
  • Wyposażenie pracowni
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.