Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Budżet obywatelski – dodatkowe wyjaśnienia

Z związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zadań realizowanych z budżetu obywatelskiego z puli tzw. lokalnej informujemy, iż z puli tej mogą być zgłaszane te zadania, których  wykonanie związane jest z realizacją zadań powiatowych, tj. m.in. zadań z zakresu:

-  edukacji (np. szkolenia, warsztaty, plenery o charakterze ponadgminnym),

- kultury (np. organizacja koncertu, przedstawienia, obchodów jubileuszowych, spotkań okazjonalnych, konkursów o charakterze ponadgminnym),

- sportu (np. organizacja turniejów o charakterze ponadgminnym),

- turystyki (np. organizacja rajdów, wędrówek pieszych). 

W ramach powyższych zadań możliwy jest zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania. Nie jest możliwy natomiast zakup wyposażenia stanowiącego środek trwały typu: stoły, krzesła, sprzęt AGD, sprzęt nagłaśniający itp.

Nie jest możliwe także finansowanie zadań inwestycyjnych lub remontowych w nieruchomościach gminnych lub należących do stowarzyszeń typu: zakup i montaż drzwi, okien lub paneli podłogowych w świetlicy wiejskiej, budowa oświetlenia na drodze gminnej  (itp.).

Nie jest również możliwe złożenie wniosku na doposażenie pracowni komputerowych w szkołach prowadzonych przez gminy i stowarzyszenia.

W ramach budżetu obywatelskiego nie można składać również wniosków na organizację imprez w której uczestnictwo mieszkańców powiatu będzie możliwe po zakupieniu biletu wstępu.

Powyższe zawężenie katalogu artykułów, które mogą być finansowane z budżetu obywatelskiego jest wynikiem rozmów przeprowadzonych z Regionalną Izbę Obrachunkową – instytucją sprawującą nadzór nad wydatkami ponoszonymi przez powiat toruński.

Więcej informacji dotyczących budżetu obywatrelskiego http://www.powiattorunski.pl/8157,budzet-obywatelski.html

 

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.