Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • -

Szkoła innowacyjna i konkurencyjna...

 

Tytuł projektu

Szkoła innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy

Program/Działanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 9.6 Projekty innowacyjne.

Dane finansowe

Wartość projektu: 3 571 073,60 zł

Źródła finansowania: 3 571 073,60 zł - Europejski Fundusz Społeczny (85%) i budżet państwa (15%).

Okres realizacji projektu

01.06.2010 – 31.05.2013

Partnerzy

Gmina Miasto Włocławek

Keuda Vocational College (Finlandia)

 

Opis projektu

Cel

Podniesienie poziomu dostosowania oferty edukacyjnej czterech zawodów do potrzeb kujawsko-pomorskiego rynku pracy poprzez wdrożenie innowacyjnych form współpracy z przedsiębiorcami.

Grupa docelowa

Młodzież szkolna ucząca się zawodu w szkołach z terenu powiatu toruńskiego - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie oraz z Miasta Włocławek – Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Główne działania

 1. Współpraca ponadnarodowa – wymiana doświadczeń nauczycieli oraz kierownictwa w zakresie realizacji praktyk zawodowych na terenie szkoły jak i  u pracodawców oraz praktyki dla uczniów w Finlandii oraz praktyki fińskich uczniów w Polsce.
 2. Modernizacja pracowni zawodowych – doposażenie klasopracowni dla zawodu technik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa, technik kucharz oraz technik teleinformatyk. Zakupienie sprzętu umożliwiającego podniesienie jakości realizowanych zajęć w szkole.
 3. Inwestycja w ucznia – odbycie przez uczniów czterech zawodów licznych praktyk obserwacyjnych w zakładach pracy. Uczestnictwo młodzieży w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz opracowanie dla każdego ucznia indywidualnego zestawu dokumentów rekrutacyjnych.
 4. Inwestycja w nauczyciela –  przeszkolenie nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie obsługi branżowego oprogramowania oraz wymiana doświadczeń podczas wizyt w szkołach oraz w zakładach pracy.
 5. Platforma internetowa – utworzenie strony internetowej wspomagającej współpracę miedzy szkołami zawodowymi a lokalnymi pracodawcami. Umożliwienie wzajemnego kontaktu oraz wymiany informacji pomiędzy praktykantami a praktykodawcami oraz pracownikami a pracodawcami.

 

Osiągnięte rezultaty

 • utworzenie platformy internetowej do współpracy szkól z pracodawcami
 • 2 podpisane  porozumienia o współpracy między organizacją pracodawców a szkołami zawodowymi
 • 4  zorganizowane konkursy umiejętności zawodowych
 • 6 zmodernizowanych pracowni zawodowych
 • 12 podpisanych porozumień o współpracy z przedsiębiorcami
 • 20 nauczycieli podniosło kompetencje dydaktyczne i metodologiczne
 • 100 uczniów wzmocniło swoje kompetencje zawodowe dzięki udziałowi w projekcie
 • 188 wyjazdów do przedsiębiorstw
 • 600 godzin doradztwa zawodowego.

 

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.