Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • -

Czego Jaś się nie nauczy...

 

Tytuł projektu

"Czego Jaś się nie nauczy… - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego w roku szkolnym 2009/2010"

Program/Działanie

9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Dane finansowe

Wartość projektu: 1 514 459,04 zł

Źródła finansowania: 1 514 459,04 zł – Europejski Fundusz Społeczny (85%) i budżet państwa (15%).

Okres realizacji projektu

01.10.2009r.-30.11.2010r.

Partnerzy

9 gmin powiatu toruńskiego.

Zasięg projektu

Obszar powiatu toruńskiego.

 

Opis projektu

Cel

Wzmocnienie oferty edukacyjnej 55 szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego w roku szkolnym 2009/2010, ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększenie konkurencyjności 4052 uczniów na rynku pracy.

Grupa docelowa

Uczniowie ze szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego

Główne działania

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: wyrównanie wśród uczniów zaległości w nauce oraz rozwijanie podstawowych umiejętności szkolnych.
 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: usprawnienie funkcji poznawczych w zakresie analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej, ćwiczenie umiejętności czytania, logicznego myślenia oraz sprawności kinetyczno-ruchowej.
 3. Zajęcia logopedyczne: ćwiczenie poprawnej wymowy oraz prawidłowego oddychania. 
 4. Zajęcia ortograficzne: utrwalenie poprawnej pisowni.
 5. Zajęcia specjalistyczne: rozwijanie umiejętności społecznych i psychologicznych.
 6. Opieka pedagogiczno-psychologiczna: ćwiczenie zachowań w trudnych sytuacjach oraz uczenia się i zapamiętywania.
 7. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje informatyczne: efektywne posługiwanie się i wykorzystanie programów komputerowych.
 8. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające porozumiewanie się w języku angielskim: kształcenie umiejętności porozumiewania się i słuchania.
 9. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne: kształtowanie logicznego myślenia, sprawności rachunkowej, korzystania z map.
 10. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające ekspresję kulturalną: rozwijanie umiejętności artystycznych, zainteresowania literaturą, teatrem i muzyką.
 11. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające przedsiębiorczość.
 12. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Osiągnięte rezultaty

 • 14 337 godzin zrealizowanych zajęć
 • 4 478 uczniów wzięło udział w projekcie
 • 3 348 uczniów podniosło swoje praktyczne umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych
 • 1 848 uczniów z deficytami rozwojowymi i edukacyjnymi poprawiło swoje osiągnięcia szkolne w stosunku do poprzedniego roku szkolnego
 • 431 zatrudnionych nauczycieli
 • 58 szkół wzięło udział w projekcie.

 

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.