Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • -

Zawodowy paszport do kariery

 

Tytuł projektu

Zawodowy paszport do kariery

Program/Działanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Dane finansowe

Wartość projektu: 1 622 753 zł

Źródła finansowania: 1 379 3340,05 zł - Europejski Fundusz Społeczny (85%), 243 412,95 zł – wkład własny (15% - rzeczowy i finansowy).

Okres realizacji projektu

01.01.2014 – 30.09.2015

 

Opis projektu

Cel

Poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie toruńskim poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 5 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w terminie do 30.09.2015.

Grupa docelowa

młodzież szkolna ucząca się zawodu w szkołach z terenu powiatu toruńskiego: Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Chełmży, Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Chełmży, Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Gronowie.

Główne działania

 1. „Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy”: spotkania-konsultacje programów nauczania
 2. „Współpraca z pracodawcami i wyposażenie pracowni nauki zawodu”: staże zawodowe dla uczniów, konsultacje programów praktyk, zakup doposażenia dla pracowni nauki zawodu
 3. „Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy”: zajęcia z przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo edukacyjno-zawodowe w formie indywidualnych spotkań, zajęcia z autoprezentacji i komunikacji, zajęcia specjalistyczne (carving, florystyka, cukiernictwo, stylizacja paznokci, barman-kelner, kierowca wózków jezdniowych, spawanie elektrodą otuloną, spawanie metoda MAG, operator koparko-ładowarki, krawiectwo lekkie)
 4. „Organizacja zajęć dodatkowych z przedmiotów egzaminacyjnych / maturalnych / ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych”: dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
 5. „Opieka pedagogiczno-psychologiczna”: indywidualna ścieżka wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, warsztaty grupowe, grupowe programy wsparcia.

 

Osiągnięte rezultaty

 • 112 uczniów zakończyło udział w stażach i praktykach
 • 3 programy nauczania skonsultowane z pracodawcami
 • 57 pracodawców, z którymi nawiązano/ rozszerzono/ współpracę w zakresie organizacji praktycznych form nauczania
 • 8 pracowni nauki zawodu i sal przedmiotów zawodowych wyposażonych w ramach projektu
 • 527 uczniów rozszerzyło swoje kompetencje zawodowe przez udział w specjalistycznych zajęciach
 • 406 uczniów zwiększyło wiedzę/umiejętności z zakresu przedmiotów egzaminacyjnych
 • 379 uczniów zwiększyło wiedzę/umiejętności z zakresu przedmiotów maturalnych
 • 295 uczniów zwiększyło poziom kompetencji kluczowych
 • u 86 uczniów zdiagnozowano rozwój postaw przedsiębiorczych
 • 59 uczniów rozwinęło umiejętności interpersonalne
 • 45 uczniów zwiększyło swoją świadomość nt. dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego
 • 65 uczniów objęto wsparciem psychologiczno-pedagogicznym.

WIADOMOŚCI Z PROJEKTU

 • zajęcia z cukiernictwa

Zawodowy paszport do kariery

Pomysł napisania projektu pojawił się grudniu 2013 roku. Inspiracją okazał się ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs na nabór wniosków w działaniu 9.2. Powiat Toruński wspólnie z Dyrekcją szkół (Zespołu Szkół w Chełmży, Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży, Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie) postanowił,  że staniemy do konkursu.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.