Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • logotyp PO KL

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SZkOlna kuźnia Profesjonalistów

 

Tytuł projektu

SZkOlna kuźnia Profesjonalistów

Program/Działanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Dane finansowe

Wartość projektu: 749 100 zł,

Źródła finansowania: 636 735 zł - Europejski Fundusz Społeczny (85%), 112 365 zł – wkład własny (15% - rzeczowy i finansowy).

Okres realizacji projektu

01.12.2012 – 30.11.2014

 

Opis projektu

Cel

Wzmocnienie kompetencji zawodowych 230 uczniów służące zwiększeniu ich szans do przyszłego zatrudnienia poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej 5 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie toruńskim do 30.11.2014 r. w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy.

Grupa docelowa

młodzież szkolna ucząca się zawodu w szkołach z terenu powiatu toruńskiego: Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Chełmży, Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Chełmży, Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Gronowie.

Główne działania

 1. "Rozwijam kompetencje kluczowe": zajęcia z języka angielskiego zawodowego, firmy symulacyjnej, ekspresji kulturalnej
 2. "Zdobywam nowe uprawnienia zawodowe": kursy z zakresu kierowca wózków jezdniowych, spawanie elektroda otuloną, operator koparko-ładowarki, stylizacja paznokci
 3. "Doskonalę umiejętności zawodowe": zajęcia z carvingu, florystyki, cukiernictwa, obsługi imprez okolicznościowych, inżynierii dźwięku i konferansjerki, komputerowych systemów rezerwacji, technik sprzedaży i obsługi kas fiskalnych
 4. „Zdobywam doświadczenie zawodowe”: miesięczne, wakacyjne staże oraz dodatkowe, tygodniowe praktyki zawodowe
 5. „Planuję karierę zawodową”: indywidualne doradztwo zawodowe, zajęcia z autoprezentacji i komunikacji.

Cześć zajęć uzupełniały wyjazdy do firm, dzięki czemu uczniowie będą mogli skonfrontować wiedzę i umiejętności zdobywane na zajęcia z warunkami panującymi na rzeczywistych stanowiskach pracy.

Zorganizowany został też wyjazd na największe targi turystyczne do Berlina, który pozwolił przyszłym pracownikom tego sektora poznać nowoczesne gałęzie turystyki i ich profesjonalne promowanie.

Zakończenie projektu nastąpiło w formie konkursu umiejętności zawodowych.

Osiągnięte rezultaty

 • 386 uczniów wzmocniło swoje kompetencje zawodowe dzięki udziałowi w projekcie
 • 42 uczniów rozwinęło umiejętność posługiwania się językiem angielskim
 • 28 uczniów rozwinęło swoją świadomość i ekspresję kulturalną
 • 29 uczniów rozwinęło praktyczne umiejętności w prowadzeniu działalności gospodarczej przez prowadzenie firmy symulacyjnej
 • 180 uczniów zwiększyło swoje umiejętności w zakresie carvingu, florystyki, obsługi imprez, cukiernictwa, inżynierii dźwięku
 • 56 uczniów rozwinęło umiejętności w zakresie posługiwania się systemami rezerwacji turystycznej
 • 40 uczniów rozwnięło umiejętności w zakresie technik sprzedaży i obsługi kas fiskalnych
 • 69 uczniów zdobyło uprawnienia do wykonywania zawodu spawacza / operatora koparko-ładowarki / kierowcy wózków jezdniowych
 • 58 uczennic zdobyło umiejętność stylizacji paznokci
 • 39 uczniów podniosło praktyczne umiejętności w zakładzie pracy podczas odbywania praktyki / stażu zawodowego
 • 104 uczniów nabyło wiedzę i świadomość nt. własnego rozwoju zawodowego w wyniku indywidualnego doradztwa / zajęć z autoprezentacji.

 

Aktualności z projektu

 • SZOP wystartował
 • Biblioteczka równościowa
 • FotoSZOP
 • W Chełmży i w Gronowie multimedialnie uczą języków
 • Z SZOP-em w Berlinie i w tropikach
 • W Chełmży rywalizowali zawodowo
 • Pożegnanie z SZOP-em
 • Podsumowanie projektu - na tablicach
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.