Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Zakończyliśmy projekt 9.2 PO KL - podsumowaliśmy rezultaty

10 listopada 2009 r. w Centrum Konferencyjnym „Daglezja” w Przysieku k/Torunia odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009”.

Celem konferencji była promocja rezultatów Projektu, ocena jego realizacji, wymiana doświadczeń między stronami zaangażowanymi we wdrażanie i rozliczanie projektu. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele koordynatora Projektu, partnerów, uczniów i nauczycieli, którzy wzięli w nim udział oraz mediów.
Koordynowany przez powiat toruński projekt był unikatowy ze względu na skalę przedsięwzięcia: wzięło w nim udział 22 partnerów! To jeden z nielicznych projektów realizowanych w regionie, angażujący wszystkie samorządy z całego województwa (z wyjątkiem miasta Bydgoszcz). Skorzystało z niego 19 powiatów (w tym toruński), trzy miasta (Toruń, Grudziądz i Włocławek) oraz gmina Unisław.

Projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009” znalazł się na 2. miejscu w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt otrzymał pełne wnioskowane dofinansowanie w wysokości 1 760 000 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 240 000 zł stanowiły środki własne koordynatora i partnerskich jednostek samorządu terytorialnego. Pieniądze przeznaczono na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w postaci kursów informatycznych oraz na doposażenie bibliotek szkolnych w książki i nowoczesne podręczniki do nauki zawodu. Na bibliotecznych półkach pojawiło się ok. 3 tys. nowych tytułów w całkowitej liczbie ponad 12,3 tys. egzemplarzy, a 842 uczniów ukończyło z sukcesem kurs, zdało egzaminy i otrzymało Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Certyfikat ten jest jednolitym i obiektywnym miernikiem umiejętności w całej Europie - niezależnie od miejsca zdobycia umiejętności, ukończonych kursów czy wykształcenia. Pracodawca w dowolnym kraju UE, zatrudniając posiadacza Certyfikatu, ma pewność, że jego pracownik będzie efektywnie wykorzystywał możliwości jakie niesie sobą technologia informatyczna. Warto przypomnieć, że ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo. W powiecie toruńskim do udziału w kursie zakwalifikowano 24 uczniów i wszyscy uzyskali „komputerowe prawo jazdy”.

Gości konferencji powitał przedstawiciel koordynatora projektu, czyli powiatu toruńskiego – Starosta Toruński Mirosław Graczyk. Naczelnik Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich – p. Malwina Rouba – przedstawiła rolę powiatu toruńskiego jako lidera projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w naszym regionie – poczynając od programów stypendialnych w poprzednim okresie rozliczeniowym, poprzez zakończony właśnie projekt aż po te, które dopiero wchodzą w fazę realizacji. Pan Andrzej Horniak z Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich przypomniał założenia wyjściowe projektu, a następnie zaprezentował stopień ich realizacji. Zarówno pod względem ilości przeszkolonych uczniów jak i doposażenia szkolnych bibliotek projekt przewyższył zakładane wskaźniki. Na zakończenie przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego, pani Milena Skopińska - Kierownik Biura Strategii i Ewaluacji zaprezentowała szersze spojrzenie na projekty edukacyjne – z punktu widzenia Instytucji Pośredniczącej w regionie. Część oficjalną zakończyły podziękowania dla partnerów oraz wyrazy uznania i nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na egzaminie ECDL. W części nieoficjalnej był czas na wymianę doświadczeń oraz odwiedzenie wystawy prezentującej na uwiecznione na fotografiach kolejne etapy realizacji projektu w szkołach z całego województwa zaangażowanych w projekt. Niezależnie od trudności, na jakie napotyka realizacja tak dużego projektu, wszyscy podkreślali , że najważniejsze są rezultaty – a z tych wszyscy partnerzy projektu mogą być dumni, o czym najlepiej świadczą słowa jednego z beneficjentów – Janusza Homei, ucznia Technikum w Żninie: „ wcześniej nie miałem pojęcia co to jest ECDL, nie miałem nigdy styczności z funduszami europejskimi. Teraz jesteśmy już w drugim projekcie „Matematyka na czasie”, a także sami szukamy dodatkowych możliwości. Wraz z grupą osób chcemy napisać do Starostwa i poprosić o dofinansowanie, bo chcemy zorganizować kurs programu CAM (komputerowe wspomaganie wytwarzania), którego znajomość bezpośrednio pomoże nam w naszym zawodzie.”

Biorąc pod uwagę fakt, że poza otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu wzmacniającego pozycję na rynku pracy, uczestnictwo w projekcie zaowocowało wzrostem zainteresowania młodzieży dalszym kształceniem, udziałem w kolejnych kursach i szkoleniach oraz zwiększeniem pewności siebie i wiary we własne możliwości, należy uznać, że zakończony właśnie projekt zakończył się sukcesem.

 • Powitanie gości Konferencji
 • prezentacja "Projekty partnerskie"
 • prezentacja "Podsumowanie realizacji projektu"
 • prezentacja "Projekty edukacyjne w komponencie regionalnym PO KL w 2010"
 • Goście konferencji
 • dyplomy dla najlepszych absolwentów ECDL
 • podziękowania dla partnerskich jst
 • podziękowania dla partnerskich jst
 • wystawa zdjęć z realizacji projektu
 • prezentacja zdjęć i wskaźników z realizacji projektów
 • Spotkanie z partnerami projektu
 • Spotkanie z partnerami projektu - tort projektowy

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.