Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • logotyp PO KL

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009”

 

Tytuł projektu

„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009”

Program/Działanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Dane finansowe

Wartość projektu: 2 000 000 zł

Źródła finansowania: 1 760 000 zł – Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa, 240 000 zł – wkład własny (środki koordynatora-powiatu toruńskiego i partnerskich jst).

Okres realizacji projektu

01.06.2008 – 30.12.2009 r.

Partnerzy

22 jednostki samorządu terytorialnego - 19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, 3 miasta prezydenckie (Toruń, Grudziądz, Włocławek) oraz gmina Unisław.

Zasięg projektu

Obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Opis projektu

Cel

Przyczynianie się do tworzenia warunków równych szans edukacyjnych i podniesienia zdolności uczniów szkół oferujących kształcenie zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim do przyszłego zatrudnienia.

Grupa docelowa

928 uczniów ze szkół kształcenia zawodowego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz 140 placówek kształcenia zawodowe prowadzonych przez partnerskie jednostki samorządu terytorialnego.

Główne działania

W ramach projektu technika i szkoły zawodowe z województwa kujawsko-pomorskiego wdrożyły w roku szkolnym 2008/2009 programy rozwojowe dostosowujące kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy poprzez:

  • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie technologii ICT - kursy pozwalające na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL);
  • wyposażenie w nowoczesne materiały dydaktyczne, zapewniające wysoką jakość kształcenia (podręczniki i książki do nauki zawodu).

Osiągnięte rezultaty

  • 838 uczniów uzyskało certyfikat ECDL
  • 12 443 podręczników i książek do nauki zawodu zakupiono do bibliotek szkolnych szkół uczestniczących w projekcie.

 

WIADOMOŚCI Z PROJEKTÓW

  • Konferencja podsumowująca - przemówienie Starosty Toruńskiego

Zakończyliśmy projekt 9.2 PO KL - podsumowaliśmy rezultaty

10 listopada 2009 r. w Centrum Konferencyjnym „Daglezja” w Przysieku k/Torunia odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009”.

Celem konferencji była promocja rezultatów Projektu, ocena jego realizacji, wymiana doświadczeń między stronami zaangażowanymi we wdrażanie i rozliczanie projektu. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele koordynatora Projektu, partnerów, uczniów i nauczycieli, którzy wzięli w nim udział oraz mediów.
Koordynowany przez powiat toruński projekt był unikatowy ze względu na skalę przedsięwzięcia: wzięło w nim udział 22 partnerów!

  • plakat projektu

Uczniowie szkół powiatu toruńskiego z sukcesem w projekcie unijnym

24 uczniów z Chełmży i Gronowa zdobyło europejskie „komputerowe prawo jazdy” dzięki uczestnictwie w projekcie unijnym, koordynowanym przez powiat toruński.

Projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009” rozpoczął się w czerwcu 2008 roku. W ramach projektu dla uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych z prawie całego województwa zorganizowano kursy przygotowujące do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Poza uczniami szkół powiatu w projekcie uczestniczyła również młodzież z pozostałych 18 powiatów, miast Grudziądza, Torunia, Włocławka, gminy Unisław – łącznie 925 osób.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.