Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • logo powiatu toruńskiego

Oceniaj razem z nami! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych

W związku z ogłoszonym konkursem na zlecenie realizacji zadania publicznego związanego z realizacją zadań powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego Starosta Toruński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (lub osoby wskazane przez te organizacje) do pracy w komisji konkursowej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Prosimy o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji do 12 września 2022 r. na formularzu, który znajduje się do pobrania poniżej. Formularze (skan dokumentu) prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiattorunski.pl – decyduje data wpływu.

Zadaniem członków komisji jest ocena merytoryczna złożonych ofert za pomocą kryteriów zawartych w ogłoszeniu konkursowym. 

Wyboru kandydatów do komisji dokona Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. Dodatkowe informacje pod nr tel. 56 622 87 50.

drukuj (Oceniaj razem z nami! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.