Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Baner budżetu obywatelskiego

Budżet obywatelski 2020 – wyniki głosowania!

Zakończono weryfikację i liczenie oddanych głosów na projekty zgłoszone w IV edycji budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego, których realizacja planowana jest w 2020 roku. Pod głosowanie poddano 48 projektów – 31 z puli lokalnej i 17 z puli powiatowej.

Ile oddano głosów?

Łącznie wpłynęło 20 538 kart do głosowania. Na projekty w puli lokalnej swój głos oddało 11 367 mieszkańców, zaś w puli powiatowej 9 079. W urnie znajdowało się także prawie 100 kart, które nie zawierały nazwy projektu na który oddano głos. Najwięcej, bo 1849 mieszkańców oddało swój głos na realizację projektu z puli powiatowej „Doposażenie jednostki OSP w Papowie Toruńskim w zestaw poduszek pneumatycznych wysokiego ciśnienia”, o 130 głosów mniej uzyskał również projekt z puli powiatowej „Koncerty Jubileuszowe Orkiestry Dętej Gminy Zławieś Wielka”. Natomiast w puli lokalnej 2 projekty przekroczyły liczbę ponad 1000 oddanych głosów na projekt i są to projekty pn. „Całym krokiem – aktywnym krokiem” w gminie Obrowo (organizacja 4 wydarzeń sportowo-rekreacyjnych) oraz „Relaks w zielonej oazie 2” w Chełmży (rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjnej na boisku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży).

Jakie kwoty po przesunięciach?

Na realizację budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2020 przeznaczono kwotę 250 tys. zł, na realizację projektów z puli lokalnej zarezerwowano kwotę 120 tys. zł, zaś na projekty z puli powiatowej 130 tys. zł. Do realizacji wybrano te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski dla projektów w poszczególnych gminach oraz dla projektów powiatowych. Jeżeli środki na realizację kolejnego projektu okazały się niewystarczające, uwzględniony został pierwszy z następnych projektów na liście, którego koszt nie spowodował przekroczenia dostępnych środków - taka sytuacja miała miejsce w 3 gminach.

Niewykorzystane środki z puli lokalnej - w wysokości prawie 19 tys. zł., zasiliły pulę powiatową zwiększając ją do kwoty prawie 149 tys. zł.

Minimalna liczba głosów – czy wszystkim się udało?

Pod głosowanie poddano te projekty, które przeszły pozytywną ocenę. Przypominamy, iż na tym etapie projekt zgłoszony do realizacji z puli lokalnej gminy Wielka Nieszawka nie został dopuszczony do głosowania, bowiem nie spełniał przesłanek § 3 regulaminu budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego zgodnie z którym ze środków budżetu obywatelskiego finansowane mogą być projekty zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych powiatu. Wobec powyższego pod głosowanie poddane zostały projekty z 8 gmin. W każdej z gmin udało się uzyskać minimalną liczbę głosów (3% ogólnej liczby mieszkańców danej gminy w przypadku pul lokalnych oraz 3% ogólnej liczby mieszkańców powiatu w przypadku puli powiatowej), których uzyskanie umożliwiało realizację projektów. Co więcej, w wielu gminach oraz w puli powiatowej limit ten wielokrotnie przekroczono. Dziękujemy Państwu za oddane głosy.

Ostatecznie, ile zadań zostanie zrealizowanych?

W 2020 roku z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego zrealizowanych zostanie zatem łącznie 24 projekty, w tym 15 z puli lokalnej i 9 z puli powiatowej.

Głosy nieważne – dlaczego?

Informujemy, iż ponad 2000 głosów uznanych zostało za głosy nieważne. W znacznej mierze były to głosy powtarzające się lub oddane przez osoby spoza powiatu toruńskiego ziemskiego. Zgodnie z obowiązującymi zasadami każda uprawniona osoba, czyli mieszkaniec powiatu toruńskiego ziemskiego mógł oddać jedynie jeden głos na zgłoszony projekt z gminy w której mieszka i jeden głos na projekt powiatowy. Nie brakowało również kart na których nie wpisano nazwy projektu na który oddany jest głos, bądź też głosujący zapomniał się podpisać. Znaczna liczba kart do głosowania nie zawierała prawidłowego numeru PESEL bądź właściwej daty pod oświadczeniem.

 Spotkanie liderów zwycięskich projektów - kiedy?

Oczywiście planowane jest spotkanie z liderami zwycięskich projektów. Zorganizujemy je na początku przyszłego roku, o czym liderów projektów z pewnością poinformujemy.

 

Wszystkim mieszkańcom powiatu toruńskiego dziękujemy za pomysłowość, aktywność i zaangażowanie w przygotowanie projektów oraz wszystkie oddane głosy!

 

Wyniki głosowania

Poniżej do pobrania końcowe wyniki głosowania w puli lokalnej i w puli powiatowej.

 

drukuj (Budżet obywatelski 2020 – wyniki głosowania!)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.