Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • logo budżetu obywatelskiego

Budżet obywatelski 2020 – mamy pierwsze wyniki!

Już są! Wstępne wyniki oceny zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2020. Przypominamy, iż o realizację ze środków z budżetu obywatelskiego ubiegają się 52 projekty, w tym 35 ze środków z puli lokalnej i 17 z puli powiatowej.

Złożone wnioski podlegały ocenie przez zespół składający się z przedstawicieli właściwych merytorycznie wydziałów. Ocena obejmowała m.in. sprawdzenie ich pod kątem spełniania wymogów formalnych, zgodności z prawem czy też pod kątem wykonalności technicznej. Zweryfikowane zostały także koszty realizacji zadania. Niestety – po dokonanej ocenie - 4 wnioski wstępnie nie zostały dopuszczone do głosowania. Wnioskodawcy, których projekty nie zostały dopuszczone do głosowania mają czas – do 3 września na wniesienie pisemnego odwołania wraz z uzasadnieniem. Złożone odwołanie rozpatrzone zostanie w ciągu 7 dni, a jego rozstrzygnięcie będzie ostateczne.

Po rozpatrzeniu odwołań opublikowana zostanie informacja o ostatecznych wynikach oceny wraz z listą projektów, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców. Lista ta zgodnie z harmonogramem realizacji budżetu obywatelskiego opublikowana będzie do 16 września. Wraz z listą opublikowana zostanie także obowiązująca karta do głosowania. Okres pomiędzy data publikacji listy projektów poddanych pod głosowanie a 4 października to czas w którym mieszkańcy powiatu toruńskiego mogą oddawać swoje głosy na zgłoszone projekty.

Kto może głosować na projekty z budżetu obywatelskiego 2020?

Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy powiatu toruńskiego ziemskiego. Każdy z nich ma do dyspozycji dwa głosy: jeden z nich może oddać na dowolnie wybrany projekt zgłoszony w puli powiatowej, drugi – na projekt zgłoszony w puli lokalnej gminy, w której mieszka.

Jeżeli ktoś zagłosuje na więcej niż jeden projekt w ramach danej puli - wszystkie głosy oddane przez tę osobę uznane zostaną za nieważne.

W jaki sposób można głosować?

Głos oddajemy za pomocą karty do głosowania, którą będzie można pobrać ze strony internetowej www.powiattorunski.pl lub też otrzymać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Toruniu w godzinach pracy urzędu.

W kancelarii stanie także urna, do której należy wrzucić wypełnioną kartę do głosowania. Będzie ją można również przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń. Decyduje data stempla pocztowego. Głosowanie trwa do 4 października.

Kiedy projekt wygrywa?

O tym, który projekt wygra decyduje wyłącznie ilość ważnych głosów. Te projekty, które w głosowaniu zbiorą ich najwięcej – będą zrealizowane po spełnieniu warunku dotyczącego minimalnej liczby oddanych głosów. Jeśli wystarczy pieniędzy – będzie można wcielić w życie także kolejny pomysł z listy rankingowej. Natomiast jeżeli środki na realizację kolejnego projektu będą niewystarczające, to uwzględniony zostanie pierwszy z następnych projektów na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków. Niewykorzystane pieniądze z puli lokalnej zasilą pulę powiatową. Zatem – każdy ma szansę!

Jaka jest minimalna liczba oddanych głosów?

Żeby w ogóle budżet obywatelski ruszył w danej gminie, potrzebne jest zaangażowanie jej mieszkańców. Zgłoszone projekty mają więc szansę na realizację, jeśli mieszkańcy zainteresują się nimi i zagłosują. Minimalną liczbą głosów, która będzie „przepustką” do realizacji dla zwycięskich projektów, jest co najmniej 3% ogólnej liczby mieszkańców danej gminy, zaś w przypadku puli powiatowej – co najmniej 3% ogólnej liczby mieszkańców powiatu.

Te minimalne, progowe wartości dla poszczególnych gmin podaje tabela poniżej. Podana liczba jest minimalną sumą głosów, którą należy zebrać na wszystkie projekty poddane pod głosowanie w puli powiatowej lub w danej gminie w przypadku projektów finansowanych z puli lokalnej.

 

Wyszczególnienie (pula lokalna/pula powiatowa)

Minimalna suma oddanych głosów – na wszystkie projekty - niezbędna, by zadanie w danej puli/gminie mogło być zrealizowane

Pula lokalna

m. Chełmża

436

Chełmża

295

Czernikowo

273

Lubicz

597

Łubianka

214

Łysomice

301

Obrowo

514

Wielka Nieszawka

155

Zławieś Wielka

423

Pula powiatowa

3208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy i gdzie zostaną ogłoszone wyniki głosowania?

Podliczanie głosów potrwa do 28 października i nie później niż 31 października nastąpi ogłoszenie wyników na stronie internetowej urzędu www.powiattorunski.pl.

 

 

drukuj (Budżet obywatelski 2020 – mamy pierwsze wyniki!)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.