Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO

  • M. Olszewski

Marek Olszewski

Przewodniczący Zarządu, Starosta Toruński. Urodzony w 1954 roku w Toruniu. Magister filologii polskiej. Pracował jako nauczyciel, prowadził działalność gospodarczą. W gminie Lubicz był przewodniczącym Rady Gminy, sekretarzem, a następnie przez prawie 27 lat pełnił funkcję wójta. W 2000 roku został przewodniczącym Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Od 2015 roku jest członkiem Komitetu Regionów w Brukseli (wcześniej, od 2004 r. był zastępcą członka). W 2015 roku wybrano go także na przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (w latach 1999-2015 pracował w zarządzie związku).

Z zamiłowania samorządowiec, pasjonat książek. Z żoną mieszka w Kopaninie. Ma dorosłego syna i jedną wnuczkę.

  • M.Ramlau

Michał Ramlau

Wicestarosta Toruński. Urodzony w 1980 roku, żonaty, troje dzieci, zamieszkały w Dobrzejewicach. Wykształcenie wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych. Do Rady Powiatu wybrany po raz trzeci z listy Prawa i Sprawiedliwości. W IV kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, a w V kadencji był Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

  • K.Kaczamrek2

Kazimierz Kaczmarek

Etatowy Członek Zarządu. Wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył także studia na kierunku Prawno-Samorządowym oraz na kierunku Integracja Obszarów Wiejskich z Unią Europejską. Przez sześć kadencji, gdy kierował od 1994 roku samorządem gminnym, Gmina Wielka Nieszawka znalazła się w czołówce gmin w Polce w różnych kategoriach. Chciałby swoje doświadczenie samorządowe wykorzystać rozwiązując problemy ponadlokalne, służąc mieszkańcom powiatu oraz współpracować z samorządami gminnymi. Uprawia turystykę rowerową, pasjonat antycznych lamp naftowych oraz zegarów.

  • J.Kononiuk

Janusz Kononiuk

Etatowy Członek Zarządu. Urodzony w 1956 r., zamieszkały w Złejwsi Wielkiej, 2 dorosłych dzieci, wykształcenie średnie - technik melioracji wodnych. Prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne. W V kadencji Rady Powiatu pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Wybrany do Rady Powiatu po raz czwarty z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

  • M.Kłosińska

Mirosława Kłosińska

Członek Zarząd. Urodzona w 1972 r., zamieszkała w m. Obrowo, mężatka, jedno dziecko. Wykształcenie wyższe. Od 1993 r. pracuje w Urzędzie Gminy w Obrowie na stanowisku Sekretarza Gminy. Jej pasje to hodowla kwiatów oraz pomoc i służenie drugiemu człowiekowi. W Radzie Powiatu zasiada już trzecią  kadencję. Wybrana z KWW OKS dla Powiatu Toruńskiego. W IV kadencji była Wiceprzewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów, a w V i VI kadencji Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Toruńskiego.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.