Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • -

Czas na promocję! Zasady promocji projektów realizowanych z budżetu obywatelskiego

Realizujesz swój projekt z budżetu obywatelskiego powiatu? Zadbaj o to, by dowiedziało się o nim jak najwięcej osób. Między innymi udostępnij informację o nim na swoim profilu w serwisie społecznościowym i roześlij linki swoim znajomym.

Informowanie mieszkańców gminy i powiatu o realizacji projektów z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego jest niezbędnym elementem zadania. Celem działań informacyjno-promocyjnych jest zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków powiatu w inicjatywach obywatelskich na jego terenie.

Podczas prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych można wykorzystać różnorodne kanały i narzędzia komunikacji społecznej, w tym: otwarte spotkania informacyjne, materiały drukowane, publikacje w serwisach internetowych, współpracę
z mediami i innymi podmiotami zainteresowanymi popularyzacją idei budżetu obywatelskiego.

Materiały informacyjno-promocyjne takie jak: ulotki, broszury, plakaty, artykuły prasowe, publikacje elektroniczne itp. powinny zawierać znak graficzny charakteryzujący powiat toruński, a jest nim herb powiatu oraz informację o współfinansowaniu (finansowaniu) zadania ze środków budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego.

Niezbędne znaki graficzne do pobrania poniżej.

 Wybór konkretnych narzędzi promocji pozostawia się liderowi zadania. Przy czym należy pamiętać, że w przypadku inwestycji infrastrukturalnych wymagane jest umieszczenie tabliczki lub tablicy promocyjno-informacyjnej w miejscu realizacji projektu, którą zapewnia Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Projektodawca zobowiązany jest w szczególności do stosowania się do poniższych zasad wykorzystania znaku graficznego oraz przekazania informacji.

Lp.

rodzaj działań informacyjnych

wymagania informacyjne

1.

materiały promocyjno-informacyjne, jak ulotki, broszury, plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.

herb powiatu z podpisem „Powiat Toruński” oraz informacja o współfinansowaniu (finansowaniu) zadania ze środków budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego

2.

materiały i dokumenty wręczane uczestnikom zadania, jak dyplomy, certyfikaty, programy warsztatów, itp.

3.

informacja na stronie internetowej

4.

informacja na portalu społecznościowym

informacja o współfinansowaniu (finansowaniu) zadania ze środków budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego

5.

artykuły prasowe

6.

imprezy plenerowe, warsztaty, spotkania

informacja o współfinansowaniu (finansowaniu) zadania ze środków budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego przekazana co najmniej w formie słownej;

zamieszczenie banera promocyjnego, roll-upu lub plakatu z herbem powiatu z podpisem „Powiat Toruński” oraz informacją o współfinansowaniu (finansowaniu) zadania ze środków budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego. Baner i roll-up udostępniane (wypożyczane) będą ze Starostwa Powiatowego w Toruniu po wcześniejszym zgłoszeniu rezerwacji  u przydzielonego opiekuna zadania.

7.

tabliczka zamontowana w miejscu prowadzonej inwestycji / zakupionym środku trwałym

herb powiatu z podpisem „Powiat Toruński” oraz informacja o współfinansowaniu (finansowaniu) zadania ze środków budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego – niniejszą tablicę zapewnia Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Lider zadania ma obowiązek zamieszczenia banera bądź roll-upa promocyjnego (wypożyczanych ze Starostwa Powiatowego w Toruniu po wcześniejszym zgłoszeniu rezerwacji u przydzielonego opiekuna zadania) w czasie wydarzeń wchodzących w skład zaplanowanego zadania np. uroczyste otwarcie siłowni, boiska itp.

Lider zadania ma obowiązek przesłania relacji z wykonania zadania (bądź sprawozdań etapowych) wraz z materiałem zdjęciowym do opiekuna projektu.

W realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego należy uwzględnić udział przedstawicieli Zarządu Powiatu Toruńskiego (np. poprzez przesłanie stosownego zaproszenia na koncert, festyn, zawody i turnieje sportowe, imprezy towarzyszące np. uroczyste otwarcie siłowni, boiska itp.).

Dodatkowe informacje dotyczące promocji projektu uzyskacie Państwo u opiekuna projektu.

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.