Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Zawodowy paszport do kariery

Pomysł napisania projektu pojawił się grudniu 2013 roku. Inspiracją okazał się ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs na nabór wniosków w działaniu 9.2. Powiat Toruński wspólnie z Dyrekcją szkół (Zespołu Szkół w Chełmży, Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży, Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie) postanowił,  że staniemy do konkursu w ramach działania: „Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia”. Założenia dokumentacji konkursowej pozwalały aby projektodawcy w ramach składanych wniosków planowali również doposażenia i pełne wyposażenie pracowni przedmiotowych. Wniosek aplikacyjny został złożony w styczniu 2014 roku i uzyskał akceptację Instytucji Pośredniczącej. Projekt znalazł się w grupie projektów modelowych, co oznacza, że wypracowane w nim rozwiązania będą stosowane w kolejnym okresie programowania na lata 2014-2020.

W ramach projektu uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w wielu dodatkowych zajęciach poszerzających kwalifikacje zawodowe: carvingu, cukiernictwa stylizacji paznokci, florystyki, barman-kelner, kierowca wózków jezdniowych, operatora koparko-ładowarki i spawania. Oprócz zajęć zawodowych wszyscy uczniowie technikum uczestniczyli w zajęciach dodatkowych z języków: polskiego, angielskiego i niemieckiego oraz matematyki. Przełożyło się to na poprawę zdawalności matury, zwłaszcza w obszarze języków obcych.

Bardzo istotną częścią projektu był zakup wyposażenia pracowni specjalistycznych, dzięki którym w Zespole Szkół, CKU w Gronowie doposażono pracownie w branży zawodów medycznych, w zawodzie technik usług kosmetycznych oraz uzupełniono bazę dydaktyczną w zawodach mechanicznych i mechanizacyjnych. Realizacja tego zadania zakończyła się pełnym sukcesem udało się w pełni wyposażyć pracownie specjalistyczne dla zawodów medycznych oraz stworzyć profesjonalny salon kosmetyczny jako pracownię w zawodzie technik usług kosmetycznych. Dla zawodów medycznych zakupiono m.in.: łóżka szpitalne wraz z wyposażaniem, akcesoria antyodleżynowe, szafki przyłóżkowe, wózki zabiegowe, wózki inwalidzkie, kozetki, aparaturę kontrolno-pomiarową, fantomy pielęgnacyjno-zabiegowe dwupłciowe, fantomy do prowadzenia resuscytacji.
Dla zawodu technik usług kosmetycznych zakupiono: lampy kosmetyczne, sterylizatory, autoklaw dezynfekcyjny, kombajny kosmetyczne wielofunkcyjne, urządzenie do jonoforezy, urządzenie do darsonwalizacji, urządzenie do mikrodermabrazji korundowej i diamentowej, wapozony, masażery, fotele i leżanki kosmetyczne, łóżka do masażu. Pracownie mechaniczną wyposażono we frezarkę oraz tokarkę trzyosiową, w zawodach mechanizacyjnych udało się skompletować zestaw czterech półautomatów spawalniczych do spawania metodami MIG/MAG/TIG. Zakupiono również ładowacz czołowy firmy Stohl oraz głębosz dla zawodów mechanizacyjnych. W Zespole Szkół w Chełmży doposażono dwie pracownie: technika obsługi turystycznej oraz  sprzedawcy. W Zespole Szkół Specjalnych w Chełmży kompleksowo wyposażono pracownię kucharza. Łącznie na wyposażenie tych pracowni wydaliśmy blisko 400 000 zł.

Ważnym z punktu widzenia rozwoju szkolnictwa zawodowego był element projektu zakładający wieloaspektową współpracę z pracodawcami. Obejmowała ona między innymi konsultacje programów nauczania w zawodach technik hotelarstwa, technik mechanizacji rolnictwa oraz technik usług turystycznych i sprzedawca. Wynikiem tych konsultacji była modyfikacja programów nauczania w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i technik hotelarstwa realizowanych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.
W pierwszym z zawodów wprowadzono modyfikację w zakresie utworzenia nowego przedmiotu: Odnawialne źródła energii, natomiast w drugim utworzono przedmiot wellness i SPA. Kolejną płaszczyzną współpracy była organizacja wakacyjnych staży zawodowych dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w rzeczywistych warunkach pracy w firmach regionalnych.
Z tej formy wsparcia skorzystało 112 uczniów w trzech szkołach Powiatu Toruńskiego. Również we współpracy z pracodawcami tworzono programy praktyk zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pracodawców w zakresie nabywanych przez uczniów umiejętności praktycznych.  

Zakres realizacji projektu przybliży Państwu garść statystyk:

 1. W dodatkowych zajęciach specjalistycznych uczestniczyło:
  • 389 uczniów ZS, CKU w Gronowie,
  • 36 uczniów ZS Specjalnych w Chełmży,
  • 102 uczniów ZS w Chełmży.
 2. W dodatkowych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych przygotowujących do egzaminów zawodowych uczestniczyło:
  • 308 uczniów ZS, CKU w Gronowie,
  • 35 uczniów ZS Specjalnych w Chełmży,
  • 63 uczniów ZS w Chełmży. 
 3. W dodatkowych zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych z przedmiotów maturalnych uczestniczyło:
  • 323 uczniów ZS, CKU w Gronowie,
  • 56 uczniów ZS w Chełmży.
 4. W dodatkowych zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych (m.in. autoprezentacja, przedsiębiorczość, technologia informacyjno-komunikacyjna) uczestniczyło:
  • 117 uczniów w ZS, CKU w Gronowie,
  • 32 uczniów ZS Specjalnych w Chełmży,
  • 86 uczniów ZS w Chełmży.
 5. Z pomocy psychologiczno – pedagogicznej skorzystało 65 uczniów z trzech Zespołów Szkól.
 6. Do współpracy nad konsultacją programów nauczania zaangażowano osiemnastu pracodawców, a staże zawodowe realizowano we współpracy z 40 pracodawcami.
 7. Zrealizowano łącznie 19 115 godzin różnego rodzaju zajęć:
  • 14 100 godzin zajęć w ramach realizacji staży zawodowych,
  • 2531 godzin zajęć specjalistycznych przygotowujących do wejścia na rynek pracy,
  • 886 godzin zajęć przygotowujących do egzaminu zawodowego,
  • 932 godziny zajęć z przedmiotów maturalnych,
  • 666 godzin zajęć w zakresie poszerzania kompetencji kluczowych.

 

Ogółem przyznane wnioskiem o dofinansowanie środki wyniosły 1 622 753 zł, a realizacja projektu zakończyła się z dniem 30.09.2015 roku.

 • Cukiernictwo
 • Florystyka
 • Głebosz - pracownia mechanizacyjna
 • Hotelarstwo
 • Ładowacz czołowy
 • Wyjazd do pracodawcy Intel Gdańsk
 • Pracownia kosmetyczna

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.