Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, I piętro, sala nr 123, odbędzie się XXXIX Sesja Rady Powiatu Toruńskiego. 

Link do transmisji na żywo: kliknij sesja na żywo

 

PORZĄDEK OBRAD XXXIX SESJI

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

 1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu XXXVIII Sesji Rady Powiatu.
 5. Przedstawienie raportu o stanie powiatu toruńskiego za rok 2021.
 6. Debata nad raportem o stanie powiatu toruńskiego.(głosy radnych,głosy mieszkańców.)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2021.
 8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu toruńskiego.
 9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu toruńskiego.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego powiatu toruńskiego.
 11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu toruńskiego.
 12. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Toruńskiego.
 13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Toruńskiego.
 14. Dyskusja
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2021.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2022.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2022-2028.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łysomice.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Chełmża.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach powiatu toruńskiego.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Toruńskiego.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu sztandaru Powiatu Toruńskiego.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na założenie i prowadzenie przez gminę Czernikowo Branżowej Szkoły II Stopnia w Czernikowie.
 25. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami.
 26. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia.
 27. Zamknięcie XXXIX Sesji Rady.

drukuj ()

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.