Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • Herb Gminy Wielka Nieszawka

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce
ul. Toruńska 12,
87-165 Cierpice
tel.: 56 678 12 12, 56 678 10 93
fax: 56 678 12 12
wlkniesz@wielkanieszawka.lo.pl
www.wielkanieszawka.pl 

Leżąca na lewym brzegu Wisły Gmina Wielka Nieszawka obejmuje obszar 216 km2. Biegnące przez jej tereny trasy do: Łodzi, Poznania, Bydgoszczy, Gdańska i Olsztyna oraz obwodnica południowa Torunia Warszawa-Szczecin, sprzyjają rozwojowi; usług motoryzacyjnych, stacji paliw, zajazdów, barów i moteli. Bliskość miasta Torunia sprzyja rozwojowi zakładów produkcyjnych i usługowych. Układ komunikacyjny potęguje ruch turystyczny i amatorzy wypoczynku głównie z pobliskiego Torunia, coraz częściej korzystają z podmiejskiego położenia sprzyjających rekreacji terenów. Dodatkowo do odwiedzenia gminy zachęcają zabytkowe budowle, krajobraz oraz miejsca historycznych wydarzeń.

 • Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Małej Nieszawce
  Kościół pw. Najświętszego Serca
  Pana Jezusa w Małej Nieszawce

Pierwsze ślady historii pochodzące sprzed 8 tys. lat p.n.e. odnaleźć można na terenie wsi Brzoza. Znajduje się tam cały kompleks stanowisk archeologicznych, na których odkrycia sięgają okresu schyłkowego paleolitu i mezolitu. Na terenie gminy znajdują się również wczesnośredniowieczne ślady grodzisk po osadnictwie słowiańskim, pozostałości po grodzie w Nieszawie i ruiny zamku Krzyżackiego, z którego to właśnie rozpoczęto ekspansję na ziemie polskie. W 1269 roku Polacy zniszczyli zamek w Małej Nieszawce. W pierwszej połowie XIV wieku odbudowano go już jako zamek murowany, który zawierał: przedzamcze z młynem, piekarnię, browar, wozownię oraz łaźnię. W 1422 roku król Władysław Jagiełło odzyskał zamek i około roku 1425 zmusił Krzyżaków do jego zburzenia. Jeszcze w 1422 roku król rozpoczął budowę nowego zamku w Dybowie a przy nim osady miejskiej Nieszawy w skład, której wchodziły tereny dzisiejszej Małej Nieszawki. Na mocy pokoju w Brześciu Kujawskim po 1435 roku obszar ten na stałe wrócił pod panowanie Korony Polskiej. W 1425 roku Nieszawa zyskała prawa miejskie. Nadanie miastu przez króla Kazimierza Jagiellończyka tzw. Statutów Nieszawskich wywołało wśród mieszczan toruńskich, żyjących głównie z handlu, poczucie zagrożenia, co doprowadziło do zburzenia miasta. Dawni mieszkańcy Nieszawy przenieśli się w dół Wisły i tam ponownie założyli gród. Po tym historycznym wydarzeniu pozostały dwie wsie: Mała Nieszawka i Wielka Nieszawka. W roku 1594 Wielka Nieszawka została wydzierżawiona osadnikom holenderskim zwanym olendrami. Byli to Menonici, wyznawcy odłamu protestantyzmu. Do dnia dzisiejszego we wsi Brzoza mieszka ostatni potomek osadników holenderskich, Pan Bogusław Marian Kroening, dokładnie w tym samym miejscu, w jakim Peter Kroening osadnik olenderski zamieszkiwał przed kilkuset laty. W latach dwudziestych XX wieku Menonici przeważnie już zniemczeni opuścili Wielką Nieszawkę. Pozostały po nich zbudowany w 1897 roku kościół, który od 1945 r. jest świątynią wyznania rzymsko – katolickiego.

 • Gmina Wielka Nieszawka z lotu ptaka
  Gmina Wielka Nieszawka
  z lotu ptaka

Gmina Wielka Nieszawka posiada bardzo ciekawe pod względem historycznym zasoby dziedzictwa kulturowego. Należą do nich: ruiny zamku krzyżackiego w Małej Nieszawce, obecnie znajdujące się na terenie prywatnym, jednak dzięki uprzejmości właściciela udostępnione są dla zwiedzających. Cmentarz pomenonicki w Wielkiej Nieszawce. Kolejnym zabytkiem jest: obecny kościół wyznania rzymsko – katolickiego w Małej Nieszawce. Kościół powstał na bazie drewnianej kaplicy osadników olenderskich przybyłych z Holandii i Fryzji. Stanowi on jeden z najcenniejszych zabytków Gminy. W Cierpicach znajdziemy kościół parafialny rzymsko – katolicki, murowany z 1938 roku oraz wciąż czynny cmentarz przykościelny z tego samego roku. W tej samej wsi obejrzeć można nieczynny już ewangelicki cmentarz z drugiej połowy XIX w. We wsi Mała Nieszawka odnajdziemy cmentarz wojenny żołnierzy radzieckich założony po roku 1945. Gmina posiada również obiekty związane z techniką i cywilizacją. Są to: we wsi Brzoza budynek przystanku kolejowego, murowany z 1910 roku, w Cierpicach zespół murowanych budynków dworca kolejowego oraz sześć murowanych strażnic drogowych, w Cierpicach – Dybowie i Cierpicach - Kąkolu napotykamy pozostałości młynów wodnych z XIX wieku. W Wielkiej Nieszawce znajduje się murowany budynek mleczarni z końca XIX w. Obejrzeć można również zbór, będący dziś siedzibą Urzędu Gminy oraz cmentarz w Wielkiej Nieszawce.

 • Okolice Wielkiej Nieszawki
  Okolice Wielkiej Nieszawki

Obszar wydmowy na południe od Torunia stworzony został w celu ochrony jednego z największych w Polsce, kompleksu wydm śródlądowych. Przeważają wydmy paraboliczne, które miejscowo osiągnęły znaczne, jak na tę formę, wysokości zdobywając nawet przydomki gór. Urozmaiceniem wydmowego krajobrazu jest rzeka Zielonka. Jest to ważny pod względem przyrodniczym ciek wodny, ponieważ w okresie tarła wpływa do rzeki troć. Ponadto ciekawe i warte uwagi ze względu na swoją malowniczość i różnorodność jest również otoczenie Zielonki, które pod względem składu gatunkowego roślinności zbliżone jest do potoków górskich oraz fakt, że rzeka ta jest jedynym w okolicach grodu Kopernika ciekiem, który stworzył naturalny wodospad o wysokości od jednego do dwóch metrów. Jest to teren atrakcyjny pod względem turystycznym i edukacyjnym.
Na terenach zalesionych gminy utworzone są także obwody łowieckie. Do gatunków zwierząt łownych występujących na terenie Wielkiej Nieszawki zaliczyć można m. in. sarny, dziki, jelenie, lisy, zające, kuropatwy, borsuki, kuny, tchórze, dzikie gęsi, dzikie kaczki, czaple oraz łyski. W lasach Gminy Wielka Nieszawka występują liczne pomniki i osobliwości przyrody np. 600-letnie dęby obok leśniczówki Zielona, sosny zrośnięte na kształt litery N lub sosna „zawieszona” na korzeniach 5 metrów nad osuwiskiem we wsi Brzoza. Spotyka się tu także liczne stanowiska rzadkich i chronionych gatunków fauny i flory. Turyści pragnący poznać atrakcje Gminy Wielka Nieszawka nie będą mieli trudności z dotarciem do najciekawszych miejsc. Poruszanie się wyznaczonymi szlakami rowerowymi i pieszymi dostarczy miłośnikom wędrówek sporo atrakcji.

 • Lasy w gminie Wielka Nieszawka
  Lasy w gminie Wielka Nieszawka

Turystyczne szlaki rowerowe
Szlak czerwony z Torunia przez Rudak i Czerniewice, starą drogą we wsi Brzoza przy krawędzi skarpy doliny Wisły obok ośrodka agroturystyki, cmentarza ewangelickiego, drewnianych domów wiejskich, leśniczówki Karczemka, kościoła w Otłoczynie, przez Ciechocinek do Nieszawy.

Szlak czarny od stacji PKP w Cierpicach, obok leśniczówki Nieszawka, zajazdu Chałupa, domów wiejskich w Wielkiej Nieszawce, biwaku i XIX wiecznej leśniczówki Dybowo, relikty młynów w dolinie rzeki „Zielonka”, ścieżka dydaktyczna, biwak, leśniczówka Zielona i grupa 600 letnich dębów, osada Jarki, przez wydmy leśne, obok dawnej leśniczówki Lesisko i drzew pomników przyrody. Dalej wiedzie do Solca Kujawskiego, Bydgoszczy, doliną Wisły, do Tczewa i drugą strona przez Grudziądz, Chełmno i Unisław wraca do Zamku Bierzgłowskiego.

Szlak zielony od strony Zamku Dybowskiego i Fortu X wzdłuż wału przeciwpowodziowego, obok ruin zamku i drewnianego kościoła w Małej Nieszawce oraz Urzędu Gminy, wiejskich domów, cmentarza Menonitów i grodzisk w Wielkiej Nieszawce, wał przeciwpowodziowy i przepompownia wód w Dybowie, następnie przejazd na krawędź wysoczyzny, drogą na Rojewo obok wydm leśnych, do szlaku czarnego.

Szlak niebieski od Torunia obok cmentarza, szkoły, ośrodka kultury i „Rancho” w Małej Nieszawce, przejazd przez wydmy leśne, obok szkoły, budynków kolejowych i stacji PKP w Cierpicach, do osiedla Kąkol i doliny Zielonki.

Szlak czerwony drogą z Gniewkowa, ścieżka dydaktyczna i Nadleśnictwo Cierpiszewo, kościół i cmentarz w Cierpicach, obok budynku dawnego nadleśnictwa, pomników przyrody, hoteliku „Zakątek Leśny”, wydm pomnika i cmentarza jeńców wojennych, wzdłuż drogi do Suchatówki. Szlak ten można „zamknąć” kontynuując go przy jeziorach w Suchatówce.
Szlak żółty z parkingu u zbiegu ul. Leśnej i drogi nr 10, obok pomnika i cmentarza jeńców wojennych, ujęcia wody, zjazdem w Dolinę Wisły przez tory, obok cmentarza i szkoły w Małej Nieszawce do ruin zamku krzyżackiego.

Turystyczne szlaki piesze
Szlak niebieski z Torunia przez most, na zamek Dybowski i fort X, wzdłuż wału przeciwpowodziowego, obok, ruin zamku i drewnianego kościoła w Małej Nieszawce, kończy się w Cierpicach obok cmentarza i kościoła.

Szlak czarny – łączy forty pierścienia Twierdzy Toruń, fragment biegnie przez obszary Gminy.

Szlak czerwony – z Torunia przez Rudak i Czerniewice, starą drogą we wsi Brzoza przy krawędzi skarpy doliny Wisły obok ośrodka agroturystyki, cmentarza ewangelickiego, drewnianych domów wiejskich, leśniczówki Karczemka, kościoła w Otłoczynie, przez Ciechocinek do Nieszawy. Miła niespodzianka czeka na pasjonatów sportów zimowych. Na terenie gminy w lasach jak również na terenach polnych znajdują się odcinki szlaków pieszych i rowerowych, znakomicie nadające się do wykorzystania zimą jako narciarskie trasy biegowe.

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.