Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • Herb Gminy Obrowo

Urząd Gminy w Obrowie
87-126 Obrowo
tel.: 56 678 60 22
obrowo@obrowo.pl
www.obrowo.pl

Gmina Obrowo położona jest w środkowej części województwa kujawsko - pomorskiego na obszarze historycznej ziemi dobrzyńskiej. Otoczona jest przez rzeki: Wisłę, Drwęcę, Skrę i stanowi integralną część powiatu toruńskiego. Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 16197 ha, z czego 55% zajmują tereny rolne, a 35% lasy. Przebiegające obok siebie szlaki komunikacyjne dzielą gminę w zgodny także z naturą sposób, na dwie części, zbliżone do siebie wielkością - północną, o rolniczo-przemysłowym charakterze, i południową, obejmującą głównie tereny nadleśnictwa Dobrzejewice.

 • Widok na jezioro Dzikowo
  Widok na jezioro Dzikowo

Gmina Obrowo dysponuje wartościowymi zasobami przyrodniczymi jak lasy należące do obszaru chronionego krajobrazu zwanego „Obszarem doliny Drwęcy”, parki, w których znajdują się pomniki przyrody, jeziora. Obrowo ze względu na swe położenie obfitowało w wiele wydarzeń historycznych. Za panowania pierwszych Piastów ziemia dobrzyńska stanowiła część prowincji mazowieckiej ze stolicą w Płocku. Wówczas następcy Bolesława Kędzierzawego podejmowali próby podboju sąsiednich Prusów wywołując tym samym najazdy na Mazowsze, dlatego też Konrad Mazowiecki, chcąc zabezpieczyć granice prowincji przed atakami Jaćwingów, osadził w Dobrzyniu nad Wisłą w 1228 roku Zakon Braci Dobrzyńskich, którzy niebawem połączyli się z Krzyżakami, stając się posiadaczami grodu, jednakże w 1235 roku Krzyżacy byli zmuszeni zwrócić Dobrzyń Konradowi Mazowieckiemu.

 • Widok na jezioro Osiek
  Widok na jezioro Osiek

Gmina Obrowo ze względu na swe położenie posiada nie tylko bogatą historię, lecz także miejsca warte odwiedzenia nadające się idealnie do wypoczynku. Dla turystów szukających wrażeń nad wodą należy polecić znajdujące się tu malownicze tereny doliny Wisły oraz piękne jeziora. Największą popularnością cieszy się Jezioro Osiek. Miejsce to charakteryzuje się wysokimi walorami turystyczno – rekreacyjnymi a ubiegłoroczny remont kąpieliska sprawił, iż jest ono atrakcją nie tylko dla mieszkańców samej gminy, lecz także okolicy (ościenne gminy powiatu wraz z miastem Toruniem). Nadleśnictwo Dobrzejewice, zachęca do zwiedzania malowniczo położonych kompleksów leśnych poprzez wyznaczanie pieszych i rowerowych ścieżek przyrodniczo-turystycznych.

 • Budynek Urzędu Gminy w Obrowie
  Budynek Urzędu Gminy w Obrowie

Na terenie gminy Obrowo znajduje się wiele ciekawych zabytków. Dwór w Obrowie, zbudowany w stylu klasycystycznym, z przełomu XVIII i XIX wieku, otoczony przez rozległy park, w którym najprawdopodobniej przebywał młody Chopin. Obecnie dwór jest siedzibą Urzędu Gminy. Kolejnym zabytkowym obiektem jest pochodzący z XVII wieku Dworek w Łążynie, jednakże ze względu na kilkukrotną przebudowę zachowuje wspomnianą już formę klasycystyczną. Park okalający dworek posiada trzy stawy połączone kanałem oraz staw z malowniczo położoną wyspą. Również w Zębowie znajduje się Zespół Pałacowo-Parkowy, w którym mieści się teraz szkoła podstawowa, ośrodek zdrowia i mieszkania. Kościół św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach – posiadający 2 rokokowe boczne ołtarze z II poł. XVIII w. Kościół parafialny w Osieku nad Wisłą z chrzcielnicą barokową z XVII w., oraz obrazem olejnym z XVIII w., „Biczowanie Chrystusa”. Osiek - oryginalne chaty chłopskie z XIX w. tzw. „Dobrzynki” oraz figura Matki Boskiej Skępskiej z XVIII w. Ewangelicki Cmentarz w Brzozówce z połowy XIX w. Cmentarz w Silnie – z połowy XIX w. Charakterystycznym akcentem Obrowa są kapliczki z figurą Matki Boskiej, budowane zazwyczaj przez ówczesnych mieszkańców, znajdujące się m.in. w Kawęczynie, Głogowie, Osieku /n Wisłą, Łążynie, Smogorzewcu.

 • Zabytkowa chata w Osieku
  Zabytkowa chata w Osieku

Na terenie gminy istnieje wiele placówek kulturalnych i zespołów muzycznych. W Osieku działa założone w 1979 r. Osieckie Stowarzyszenie Kultury Ludowej, zrzeszające rzeźbiarzy, plecionkarzy, przedstawicieli ludowego rzemiosła. W Skrzypkowie od ponad 40 lat działa Teatr Ludowy im. Julii Procherowej. Spośród zespołów muzycznych można wyróżnić działającą w Dobrzejewicach Młodzieżową Orkiestrę Dętą, oraz Zespół Pieśni Ludowej „Kawęczynianki” z Kawęczyna. Ważnym ośrodkiem kulturalnym gminy Obrowo pozostaje Osiek /n Wisłą, na terenie, którego działa powstałe w 1986 roku Stowarzyszenie Kultury Ludowej z Michałem Kokotem na czele oraz założona z jego inicjatywy Osiecka Izba Regionalna, prezentująca dokonania artystyczne różnych środowisk twórczych.

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.