Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Gmina Czernikowo - przyjedź, zobacz, zostań!

Gmina Czernikowo położona jest między Kotliną Włocławską a Pojezierzem Dobrzyńskim. Jest czwartą co do wielkości gminą powiatu. Zajmuje 170 km2, na których w 41 wsiach mieszka ponad 8 tysięcy osób.

Grunty orne stanowią 48% powierzchni gminy. Na niezbyt wielkich, choć dość żyznych areałach uprawiane są głównie zboża, ziemiaki, rośliny przemysłowe i pastewne, rozwija się też hodowla. Zarejestrowane na terenie gminy podmioty gospodarcze dają zatrudnienie głównie w niewielkich zakładach usług mechanicznych, budowlanych, obsługi rolnictwa, piekarniach, masarniach, stacjach paliw, zajazdach. W 2015 r. Grupa Energa uruchomiła na terenie gminy największą w Polsce farmę fotowoltaiczną o mocy prawie 4 MW.

Najbardziej jednak charakterystyczną cechą gminy jest duża lesistość. Lasy o zróżnicowanym drzewostanie i grunty leśne zajmują 44% jej powierzchni. Są wśród nich obszary podlegające ochronie prawnej ze względu na walory krajobrazowe i przyrodnicze Niziny Ciechocińskiej. Turyści odnajdą tu liczne ślady odległej i bliższej przeszłości. Kościoły, dworki i pałace mimo niesprzyjających okoliczności historycznych zachowały ślady dawnej świetności. Korzystanie z wymienionych atrakcji ułatwia dobry dojazd trasą nr 10 Toruń – Warszawa oraz sieć połączeń lokalnych. Wsród nich niewątpliwą atrakcją jest możliwość przeprawienia się przez Wisłę promem do Nieszawy.

URZĄD GMINY CZERNIKOWO
Wójt Tomasz Krasicki
ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo
tel.: + 48 54 287 50 01

E – mail: info@czernikowo.pl

www.czernikowo.pl

 

  • Urząd Gminy Czernikowo
  • Rzeka Mień fot. Rafał Kołodziej
  • Park 700-lecia Czernikowa
  • Pałac w Steklinie
  • Mazowsze
  • Jezioro Kijaszkowo
  • Włęcz - 200-letnia chata kantora fot. Rafał Kołodziej
  • Przeprawa promowa przez Wisłę do Nieszawy fot. Rafał Kołodziej
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.