Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • 2022-09-21-prace-nad-koncepcja

Koncepcja dalszego rozwoju dróg rowerowych w powiecie

Starostwo Powiatowe wraz z Powiatowym Zarządem Dróg rozpoczęło przygotowania do tworzenia koncepcji dalszego rozwoju sieci dróg rowerowych w powiecie toruńskim. Bazując na wytycznych Urzędu Marszałkowskiego ustalono priorytetowe do zrealizowania ze środków unijnych w latach 2023-2029 szlaki rowerowe.

Wytyczne te zakładają m.in. priorytet dla tras rowerowych łączących już istniejące elementy sieci, łączących ośrodki miejskie, a także wiodące do ważnych atrakcji turystycznych.

Spotkanie robocze, zorganizowane 20 września 2022 roku, rozpoczęto od omówienia zasadniczych założeń, na których powinno oprzeć się planowanie kolejnych elementów sieci rowerowej. Następnie przedyskutowano znaczenie poszczególnych odcinków sieci, zaplanowanych we współpracy  z gminami. Wreszcie ustalono strategiczne, z perspektywy Powiatu, odcinki do zrealizowania z wykorzystaniem nadchodzących funduszy europejskich.

Wstępny zarys tej koncepcji Starosta Toruński Marek Olszewski oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Orłowski przedstawili 21 września pod dyskusję zarządowi Powiatu. Jej szczegóły zreferował Dariusz Wypych z PZD. Kolejnym krokiem zarządu będą konsultacje z gminami, po których ma zostać wypracowana lista priorytetowych odcinków do zrealizowania w najbliższych latach. Inwestycje będą prowadzone w formule partnerstwa samorządowego.

fot. Michał Kardas

  • autor: Wojciech Knieć

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.