Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • 2019-10-21 PCPR (2)

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej tematem wizyty studyjnej w PCPR

21 października 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zorganizowało wizytę studyjną dla pracowników instytucji z obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z województwa kujawsko-pomorskiego.
Podczas wizyty zaprezentowane zostały dobre praktyki w zakresie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej szczególnie realizowanych na szeroką skalę w dwóch edycjach projektu pn. „Rodzina w Centrum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.
Działania projektowe skierowane są do:
- osób przebywających w pieczy zastępczej;
- osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
- osób opuszczających pieczę zastępczą;
- osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
- kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
- osób prowadzących rodzinne domy dziecka;
- dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
- innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

drukuj (Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej tematem wizyty studyjnej w PCPR)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.