Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • IMG_0825

Informacja o pracy Zespołu ds. Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego 2021+

W czwartek 15 kwietnia odbyło się spotkanie kończące prace Zespołu do określenia celów, priorytetów i systemu realizacji Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2030.

Starosta Toruński Marek Olszewski, powołał Zespół w listopadzie 2020 r. W jego skład weszli m.in. członkowie Zarządu Powiatu oraz radni powiatu. Pracom zespołu przewodniczył Starosta Toruński.

W czasie ostatnich miesięcy odbyło się kilka spotkań, na które byli zapraszani dyrektorzy poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu, a mianowicie  Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego, Powiatowego Zarządu Dróg, szkół, które prowadzi powiat, DPS-ów i ŚDS-ów, którymi zarządza powiat, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zaproszono też dyrektora Szpitala Powiatowego w Chełmży, w którym powiat ma udziały oraz naczelników wybranych wydziałów Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Powstał dokument, który został poddany konsultacjom. Odbyły się one w dniach od 12 do 26 lutego. W ramach konsultacji projekt Programu skierowano do gmin wchodzących w skład powiatu toruńskiego, sąsiednich powiatów, organizacji pozarządowych i organizacji przedsiębiorców. Dokument opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Toruniu.

W toku konsultacji społecznych wpłynęły uwagi od pięciu podmiotów. Po rozpatrzeniu uwag powstał końcowy kształt projektu Programu. Dokument zostanie teraz skierowany do Zarządu Powiatu, a następnie do Rady Powiatu Toruńskiego.

W wyniku spotkań i ustaleń powstał projekt Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2030 obejmujący 7 celów strategicznych:

  1. Wsparcie lokalnego rynku pracy na terenie powiatu toruńskiego do 2030 roku
  2. Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury transportowej, drogowej na terenie powiatu toruńskiego do 2030 roku.
  3. Ograniczenie skali wykluczenia społecznego na terenie powiatu toruńskiego do 2030 roku.
  4. Unowocześnienie bazy edukacyjnej na terenie powiatu toruńskiego do 2030 roku.
  5. Aktywizacja mieszkańców i promocja powiatu toruńskiego do 2030 roku.
  6. Rozwój ochrony zdrowia na terenie powiatu toruńskiego do 2030.
  7. Poprawa standardu usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Toruniu do 2030 roku.

Na realizację tego dziesięcioletniego Programu zaplanowano 165,6 mln zł ze środków budżetu Powiatu Toruńskiego i dodatkowo planuje się pozyskać jeszcze 646,5 mln zł od innych podmiotów (główne źródła współfinansowania zadań to Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Ochrony Osób Niepełnosprawnych, budżet państwa i fundusze unijne). Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich zadań ujętych w Programie to 800 mln zł.

Link do raportu z konsultacji społecznych projektu Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2030 poniżej:

https://www.bip.powiattorunski.pl/7325,ogloszenia-pozostale?tresc=81495

drukuj (Informacja o pracy Zespołu ds. Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego 2021+)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.