Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • 2007-05-25 ZS, CKU Gronowo (9)

Tytuł Laureata Konkursu dla ZS, CKU w Gronowie

Serdeczne gratulacje dla Zespołu Szkół, CKU w Gronowie, który został laureatem w konkursie dla szkół zawodowych najefektywniej działających na rzecz rynku pracy pod hasłem - „Potrzeby rynku pracy naszą misją". 
 
Celem konkursu było wyłonienie i promocja, spośród uczestników konkursu, tych szkół, które najpełniej realizują zadania związane z przygotowaniem uczniów do funkcjonowania na współczesnym, w szczególności regionalnym, rynku pracy.
 
Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach:
1. Branżowe szkoły I stopnia kształcące uczniów niebędących młodocianymi pracownikami.
2. Pięcioletnie technika, w których prowadzi się klasy dotychczasowego technikum czteroletniego dla absolwentów gimnazjum.
 
Ocenie konkursowej podlegała:
1. Skuteczność kształcenia.
2. Zdawalność egzaminów.
3. Zakres planowych zajęć kształcenia zawodowego realizowanych na rzeczywistych
stanowiskach pracy (u pracodawców), z wyłączeniem praktyk zawodowych. (poza okresem
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty)
4. Zakres dodatkowych, pozaplanowych zajęć kształcenia zawodowego.
5. Realizacja kształcenia zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty.
6. Nabór do klas pierwszych z uwzględnieniem:
a. Wyników badania - Barometr Zawodów
b. Współpracy z Wojewódzką Radą Rynku Pracy.
7. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze podnoszenia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
8. Inne działania na rzecz kształcenia zawodowego wymienione w karcie oceny.
 
W kategorii Branżowych Szkół I stopnia Komisja przyznała tytuł laureata następującym szkołom:
  1. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy
  2. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
  3. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej - Curie w Grudziądzu
Wyróżnienia w kategorii techników:
  1. Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej - Curie w Grudziądzu
  2. Technikum w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
  3. Technikum w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu
Współorganizatorami konkursu byli: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Konkurs realizowany był pod patronatem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

drukuj (Tytuł Laureata Konkursu dla ZS, CKU w Gronowie)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.