Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • stypendia

Stypendium za rok szkolny 2019/2020

Zbliża się termin składania wniosków o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Stypendium może otrzymać uczeń po ukończeniu pierwszej klasy w.w. szkół będący mieszkańcem powiatu toruńskiego oraz bez względu na miejsce zamieszkania uczeń szkoły, dla której nasz powiat jest organem prowadzącym. Stypendium otrzymuje się po spełnieniu łącznie następujących kryteriów:

  • średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,85,
  • co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania,
  • co najwyżej jedna ocena dostateczna na świadectwie,
  • brak ocen dopuszczających.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów lub kserokopię świadectwa szkolnego potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Wniosek należy złożyć w terminie - do 15 lipca.

Poniżej regulamin, wniosek i klauzula informacyjna do pobrania.

drukuj (Stypendium za rok szkolny 2019/2020)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.