Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • grafika przedstawiające zebranie

Tworzymy Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego

Do Starosty Toruńskiego wpłynął wniosek od organizacji pozarządowych z terenu powiatu toruńskiego dotyczący powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego. Wobec powyższego Starosta Toruński ogłasza nabór członków do powyższej Rady.

Organizacje wskazują swoich przedstawicieli do składu Rady Pożytku poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego – wniosku, którego wzór jest do pobrania poniżej.

Kandydatów można zgłaszać do 21 października 2021 r.

Zgłoszenia należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Toruniu, parter – biuro podawcze bądź przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń (decyduje data stempla pocztowego).

Przypominamy, iż organizacja pozarządowa może wskazać tylko 1 kandydata do Rady Pożytku.

Więcej informacji w ogłoszeniu oraz uchwale w sprawie tryby powoływania członków orz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego - dokumenty do pobrania poniżej.

 

 

drukuj (Tworzymy Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.