Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Laureatka konkursu z ubiegłego roku

Sołtys na medal

Przed nami 8 edycja konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2018”. Do tej pory o ten zaszczytny tytuł ubiegało się 42 kandydatów, 7 z nich zdobyło nagrodę główną, 14 sołtysom zaś przyznano wyróżnienia. Kto będzie walczył o tytuł w tym roku? Wszystko w Państwa rękach. Na zgłoszenia czekamy do 31 maja.

Celem Konkursu - ogłaszanego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu - jest wyłonienie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz dbają o rozwój sołectwa i gminy. Kandydatów do konkursu zgłaszać mogą zarówno mieszkańcy sołectwa, rady sołeckie i parafialne, koła gospodyń wiejskich czy organizacje pozarządowe, jak również władze samorządowe oraz radni.

Szukamy prawdziwych liderów, którzy potrafią zintegrować lokalną społeczność, są organizatorami festynów, dożynek, wyjazdów czy też udzielają się podczas zadań inwestycyjno-remontowych prowadzonych w sołectwie. Oceniana będzie również działalność sołtysa wykraczająca poza pełnioną funkcję, tj.  działalność  w stowarzyszeniach, KGW czy OSP. Ocenie członków Komisji nie umknie także współpraca z władzami gminy a także planowane przez sołtysa zamierzenia dotyczące rozwoju sołectwa.

Do udziału w Konkursie może zostać zgłoszony sołtys, który obecnie pełni funkcję i był sołtysem przez co najmniej jedną pełną kadencję. Sołtysi wyróżnieni w poprzednich edycjach konkursu mogą kandydować ponownie. Nie mogą być natomiast zgłaszani sołtysi, którzy otrzymali tytuł  „Sołtysa Roku” w latach 2010-2018. 

Laureat Konkursu otrzyma nagrodę finansową lub rzeczową o wartości 1 tys. zł. natomiast dwie osoby wyróżnione w konkursie nagrody o wartości 500 zł każda.

Wyboru laureata konkursu oraz osób wyróżnionych dokona komisja do pracy w której zaproszeni zostaną m.in.in.: laureat z poprzedniej edycji konkursu, przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Powiatowej Izby Rolniczej, gmin powiatu toruńskiego, Zarządu czy Rady Powiatu Toruńskiego.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas XII Zjazdu Sołtysów.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów – jesteśmy przekonani, iż na terenie powiatu działają sołtysi, których praca powinna zostać doceniona nie tylko w sołectwie, ale w także w powiecie.

drukuj (Sołtys na medal)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.