Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • herb powiatu toruńskiego

Otwarty konkurs ofert dla NGO 2019 - rozpoczęliśmy nabór wniosków!

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- edukacji ekologicznej,

- upowszechniania turystyki krajoznawstwa.

Oferty należy składać w Kancelarii (pokój 100) Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) – osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 15.30.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniami konkursowymi oraz instrukcją wypełniania oferty. Dostosowanie się do wskazówek i wyjaśnień zawartych w niniejszych dokumentach z pewnością skróci czas weryfikacji ofert a tym samym pozwoli na szybsze ogłoszenie wyników konkursu.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących konkursu ofert, w tym wypełniania oferty prosimy o kontakt pod nr  56 662-88-42.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert !

drukuj (Otwarty konkurs ofert dla NGO 2019 - rozpoczęliśmy nabór wniosków!)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.