Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • facebook

Nabór uzupełniający do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W związku ze złożoną przez jednego z członków rezygnacją z dalszej pracy w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ogłoszony został nabór uzupełniający, tym samym organizacje pozarządowe mogą zgłaszać kandydatów.

 • „Program współpracy (…)” – wynik konsultacji

„Program współpracy (…)” – wynik konsultacji

16 października br. zakończył się proces konsultacyjny projektu Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 • herb powiatu toruńskiego

Konsultujemy Program współpracy (…) na rok 2021

Na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXXIV/225/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Starosta Toruński w dniu 8 października 2020 r. ogłasza konsultacje nad projektem Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Na Państwa opinie, sugestie i uwagi (na formularzu – do pobrania poniżej) czekamy do 16 października br.
 • cropped-logo_tsas

Szkolenie warsztatowe dla ngo "ABC księgowości w organizacji pozarządowej"

Pracownia NGO 2020 zaprasza do uczestniczenia w szkoleniu dla przedstawicieli ngo z województwa kujawsko-pomorskiego – przygotowanym przez księgową ngo Iwonę Iwicką. Tytuł: ABC księgowości w organizacji pozarządowej. Termin: 29 września 2020 r. w godz.: od 9:oo do 15:oo.

 • praca plastyczna uczstniczki warsztatów

Czy ta prawda jest prawdziwa?

Jaka prawda płynie z legend przekonali się uczestnicy projektu pt. "Prawda płynąca z legend" realizowanego przez Fundację TRYBIK w ramach zadania publicznego powiatu toruńskiego.

Podczas warsztatów dzieci poznawały legendy powiatu toruńskiego z akcentem na miejscowości, w których mieszkają. W ten sposób zostały opracowane dwie legendy pochodzące ze zbioru pt. „Bajki i legendy powiatu toruńskiego, czyli podtoruńskie czary-mary”: „Legenda o Madeju z Szembekowa” i „O Krzywoustym z Brzozówki i Bazylim z Krobi”.

Legendy o trzeciej miejscowości nie było, więc została wymyślona przez Barbarę Mońko-Juraszek na potrzeby warsztatów.  Nadano jej tytuł „Jak to z głogiem i Głogosią było ...” i wyjaśniała powstanie nazwy wsi Głogowo.

 • Zdjecia uczestników warsztatów

TRYBIKI wyszły na ulicę z torbami …

TRYBIKI wyszły na ulicę z torbami, kończąc tym samym realizowany przez Fundację TRYBIK  projekt pt. „W trosce o Ziemię”, którego celem było upowszechnianie wiedzy i zachowań proekologicznych, wypracowanie postaw i zachowań, wpływających na poprawę  środowiska naturalnego, ochrona naszej przyrody przed zagładą, jak i dbałość o czyste powietrze.

W warsztatach trwających od 24 lipca do 20 sierpnia 2020r. uczestniczyły dzieci i młodzież z gminy Lubicz i gminny Obrowo. 

 • unnamed (1)

Wolne miejsca na warsztaty dotyczące zarządzania ryzykiem projektowym

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej TSAS informuje, że jest jeszcze kilka wolnych miejsc na warsztaty dotyczące zarządzania ryzykiem projektowym.

Warsztaty adresowane są dla przedstawicieli NGO z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

 • Biuro Współpracy z NOG WK-P_www

Biuro Współpracy z NGO szuka ludzi z wizją

W związku z przystąpieniem do prac nad Wieloletnim programem Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2021-2025 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór do Zespołu przygotowującego projekt programu.

 • Jedna z realizacji zadania

Koronawirus a dotacje z pożytku publicznego

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce i wynikającymi z tego tytułu ograniczeniami w życiu społecznym zwracamy się do wszystkich organizacji pozarządowych, które w wyniku postępowania konkursowego otrzymały dotacje z powiatu toruńskiego na realizację zadań publicznych o rozważenie możliwości zmiany harmonogramów imprez, spotkań, turniejów grupowych, itp. zaplanowanych do realizacji w okresie obowiązującego na terenie naszego kraju stanu epidemii.

 • Herb powiatu toruńskiego

Otwarty konkurs ofert - dokumenty niezbędne do podpisania umowy

Skoro zerkacie Państwo do tej zakładki, to zapewne reprezentujecie te organizacje, którym udało się pozyskać środki finansowe na wsparcie realizowanych działań. Zanim jednak rozpoczniecie ich realizację, konieczne jest podpisanie z nami umowy. Aby to uczynić należy złożyć zaktualizowaną wersję oferty, w której to m.in. trzeba wypełnić harmonogram działań wraz z określeniem planowanego terminu realizacji. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii w Polsce, w tym z obowiązującym zakazem organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych prosimy o rozważenie czasowego wstrzymania się od składania niniejszego dokumentu.

 • herb powiatu toruńskiego

Otwarty konkurs ofert 2020 – znamy wyniki!

Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs organizacje złożyły 77 ofert, 8 z nich z uwagi na błędy formalne nie podlegało ocenie merytorycznej. Ostatecznie dofinansowanych zostanie 57 zadań.

Łącznie na dofinansowanie zadań w ramach otwartego konkursu ofert powiat toruński przeznaczył ponad 120 tys. zł. Corocznie najwięcej środków finansowych przeznacza się na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej (63 800 zł) oraz edukacji ekologicznej (31 850 zł). W ramach konkursu wspierane są także zadania z zakresu kultury i sztuki (22 100zł) oraz turystyki i krajoznawstwa (6 000 zł).

Rodzynki z pozarządówki - rusza nabór wniosków

Jak co roku Urząd Marszałkowski ogłasza kolejną edycję konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. "Rodzynki z pozarządówki". To trzynasta edycja tego jakże ważnego dla NGO-sów z naszego regionu konkursu.

 • herb powiatu toruńskiego

Oceniaj razem z nami! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych

W związku z zakończonym naborem ofert w otwartym konkursie ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2020 r. Starosta Toruński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (lub osoby wskazane przez te organizacje) do pracy w komisjach konkursowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • fotomapa Powiatu Toruńskiego

Zostaw 1% w powiecie toruńskim!

Na rozliczenie się z fiskusem mamy jeszcze dużo czasu, ale już teraz warto zastanowić się, komu przekażemy 1 procent naszego podatku dochodowego. Wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym organizacji, której chcemy przekazać jeden procent podatku nic nas nie kosztuje, jest za to ważnym wsparciem dla pozarządówek, dla których liczy się każda złotówka. Zachęcamy Państwa do wsparcia organizacji z naszego Powiatu.

Poniżej przekazujemy dostęp do bezpłatnego programu rozliczeniowego PIT - PITax.pl Łatwe podatki - który ułatwi przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych z powiatu toruńskiego.
 • Wyróżnieni zawodnicy w 2019 roku

Wyróżnienia za osiągnięcia sportowe – trwa nabór wniosków

Najliczniejszą grupą sportowców odbierającą corocznie - przyznawane przez Starostę Toruńskiego - wyróżnienia za osiągnięcia sportowe są karatecy i kajakarze. Czy w tym roku będzie podobnie?

W Starostwie Powiatowym trwa nabór wniosków o przyznanie Wyróżnienia Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe dla najlepszych sportowców powiatu toruńskiego w 2019 roku. Do 10 lutego 2020 r. – decyduje data stempla pocztowego – przyjmowane są zgłoszenia zawodników. Kandydatami mogą być m.in. uczniowie reprezentujący szkołę lub sportowcy reprezentujący kluby sportowe z naszego powiatu. Wyróżnienia przyznawane będą również opiekunom, nauczycielom, trenerom i działaczom, którzy przyczynili się do osiągnięcia przez zawodników sportowych wyników.
 • Herb powiatu toruńskiego

Otwarty konkurs ofert dla NGO 2020 - rozpoczęliśmy nabór wniosków!

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2020 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- edukacji ekologicznej,
- upowszechniania turystyki krajoznawstwa.

Uwaga! Obowiązują NOWE wzory oferty, umowy i sprawozdania.
 • Forum NGO

Kucyki na Forum NGO

Tego jeszcze na Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych i Grup Nieformalnych nie było! 8 białych, siwych i kasztanowatych kucyków wraz ze swoimi właścicielkami „przygalopowało” na spotkanie, by wziąć udział w konkursie „Najciekawsza Inicjatywa Społeczna”. Wprawdzie były to kukiełki, ale zaprezentowany przez ich animatorki przy akompaniamencie muzyki układ sprawił, że uczestnicy spotkania poczuli się jak na prestiżowych pokazach konnych, gdzie oceniana jest harmonia, płynność oraz elegancja ruchów „konia i jeźdźca”. I mimo że dziewczęta, które „hobby horse” na co dzień trenują w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce nie otrzymały nagrody głównej, to z pewnością ich nietypowy występ na długo zostanie w pamięci uczestników.

 • Herb powiatu toruńskiego

Materiały z Forum NGO

Zgodnie z zapowiedzą zamieszczamy materiały z Forum Organizacji Pozarządowych i Grup Nieformalnych. Mamy nadzieję, iż będą one przydatne w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł finansowania, bądź też pomogą zrozumieć zagadnienia dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych w organizacji.

 • Powiatowe Forum NGO 2018

Powiatowe Forum NGO - już 12 grudnia!

Zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych a także przedstawicielki kół gospodyń wiejskich na Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych i Grup Nieformalnych.

Forum odbędzie się 12 grudnia 2019 r. - czwartek, o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Hotelu "Przystanek Toruń", ul. Chłopickiego 4, Toruń.

Co w programie Forum? Zapraszamy do zapoznania się z planem spotkania.
 • herb powiatu

„Program współpracy (…)” – wynik konsultacji

12 listopada br. zakończył się proces konsultacyjny projektu Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 • herb powiatu toruńskiego

Konsultujemy Program współpracy (…) na rok 2020

Starosta Toruński ogłasza konsultacje nad projektem Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Na Państwa opinie, sugestie i uwagi (na formularzu – do pobrania poniżej) czekamy do 12 listopada br.

 • herb powiatu toruńskiego

Spotkanie informacyjne - zapraszamy

W imieniu organizatorów zapraszamy na spotkania informacyjne w sprawie Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2018-2030 i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2020, prowadzone przez przedstawicieli Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Spotkania odbędą się 5 listopada w Toruniu i Bydgoszczy.
 • Najciekawsza inicjatywa społeczna 2018

Która inicjatywa zasługuje na miano najciekawszej?

Kalendarz wydarzeń w powiecie toruńskim jest niezwykle bogaty i różnorodny. Co weekend w gminach wiele się dzieje. Organizatorzy festynów, spotkań, czy akcji społecznych prześcigają się w pomysłach na uatrakcyjnienie swojego wydarzenia. Z pewnością wiele z nich zasługuje, był zgłosić je do konkursu na „Najciekawszą Inicjatywę Społeczną”. W tym roku po raz 5 uczestnicy Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych – w drodze tajnego głosowania – dokonają wyboru tej najciekawszej.
 • Laureatka ubiegłorocznej edycji konkursu

Społecznik Roku – zgłoszenia do 15 listopada!

W ubiegłym „Społecznikiem Roku” została Maria Kucharzewska z Głuchowa - działaczka społeczna z kilkudziesięcioletnim stażem. Kto w tym roku dołączy do zaszczytnego grona wyróżniających się społeczników przekonamy się niebawem. Ruszył bowiem nabór do IV edycji konkursu „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego”.
 • Program 20. Forum NGO

XX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zapraszamy na XX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbędzie się 25 października 2019 w Toruniu. Gościnne sale Dworu Artusa będą miejscem rozmów, warsztatów, dyskusji i spotkań przedstawicieli trzeciego sektora.

Jak informują organizatorzy, wspólne działania rozpoczną się od spotkania w przestrzeni otwartej na dobre dyskusje. Uczestnicy spotkania nawiążą kontakty, wymienią się doświadczeniami i wypracują konkretne rozwiązania poruszanych problemów, korzystając z metody Open Space.

„Twoje działanie ma znaczenie!” – to hasło przewodnie tegorocznego Forum. Nawet najdrobniejsze działania podejmowane w słusznej sprawie mają wpływ na istotne zmiany, także w skali globalnej. Przykładem takiej sytuacji jest przybierający na sile kryzys klimatyczny, który dotyczy nas wszystkich, bez wyjątku. W trakcie Forum uczestnicy porozmawiają o tym, co każdy z nas może zrobić, by go powstrzymać.
 • Zdjęcie z ubiegłorocznego Zjazdu

Zjazd Sołtysów i Kół Gospodyń Wiejskich już w najbliższy wtorek

9 lipca br. w Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” w Wielkiej Nieszawce odbędzie się XII Zjazd Sołtysów i VI Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu toruńskiego. Podczas Zjazdu wręczymy nagrody w konkursie „Sołtys Roku…”, podpowiemy co trzeba zrobić, aby rozpocząć rolniczy handel detaliczny a także spotkamy się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Nie zabraknie także stałych pozycji Zjazdu: z cyklu „Poznaj swój powiat” wirtualnie zwiedzimy gminę Wielka Nieszawka oraz z cyklu „Jak one to robią …?” – zapoznamy się z działalnością Gminnego Klubu Kobiet Kreatywnych w Grębocinie.
 • napis sołtys roku

Sołtys Roku – wybrany!

11-osobowa Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r. dokonała wyboru laureatów konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2018”.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż tytuł „Sołtysa Roku Powiatu Toruńskiego 2018” otrzymała pani Barbara Kisielewska – sołtys Złotorii w gminie Lubicz. Tylko o 0,36 punktu mniej otrzymała pani Brygida Czapiewska – sołtys Małej Nieszawki (Gmina Wielka Nieszawka) i tym samym pani Brygida otrzymała wyróżnienie w niniejszym konkursie. Drugie z wyróżnień Komisja przyznała pani Danucie Wojciechowskiej sołtysowi z Grabowca w gminie Lubicz.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas XII Zjazdu Sołtysów i VI Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich, który odbędzie się 9 lipca br. w Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce.

drukuj (Sołtys Roku – wybrany!)

 • Logo Rady Seniora

Senioriada już w tę niedzielę!

W imieniu Fundacji NEUCA dla Zdrowia, Rady Seniorów Urzędu Miasta Torunia oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UMT serdecznie zapraszamy na Senioriadę „Jesteśmy” 2019, która odbędzie się 23 czerwca (niedziela) na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 19 (wejście od ul. Uniwersyteckiej).
 • herb powiatu toruńskiego

Zaproszenie do udziału w pracach komisji

Informujemy, iż 31 maja br. minął termin składania zgłoszeń w konkursie „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2018”. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 5 zgłoszeń. Będą one oceniane – przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Starosty Toruńskiego - w oparciu o kryteria określone w Regulaminie konkursu.

Wzorem lat ubiegłych – zgodnie z Regulaminem Konkursu - do udziału w pracach komisji chcielibyśmy zaprosić 1 przedstawiciela organizacji pozarządowych z terenu powiatu toruńskiego. Mam nadzieję, że propozycja ta spotka się z Państwa pozytywnym zainteresowaniem.

 • herb powiatu toruńskiego

Nowe obowiązki fundacji i stowarzyszeń

Realizując zapisy wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Starosta Toruński informuje o nowych obowiązkach jakie na stowarzyszenia i fundacje nakłada w/w ustawa. Jako organ nadzorujący Starosta Toruński zwraca się o przekazywanie każdorazowo informacji o przyjęciu lub dokonaniu płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartości 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

 • Laureatka konkursu z ubiegłego roku

Sołtys na medal

Przed nami 8 edycja konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2018”. Do tej pory o ten zaszczytny tytuł ubiegało się 42 kandydatów, 7 z nich zdobyło nagrodę główną, 14 sołtysom zaś przyznano wyróżnienia. Kto będzie walczył o tytuł w tym roku? Wszystko w Państwa rękach. Na zgłoszenia czekamy do 31 maja.

Celem Konkursu - ogłaszanego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu - jest wyłonienie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz dbają o rozwój sołectwa i gminy. Kandydatów do konkursu zgłaszać mogą zarówno mieszkańcy sołectwa, rady sołeckie i parafialne, koła gospodyń wiejskich czy organizacje pozarządowe, jak również władze samorządowe oraz radni.
 • Plakat dotyczący szkolenia

Bezpłatne szkolenie dla NGO

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Efektywne NGO i Izby Gospodarcze w procesie konsultacji publicznych", które odbędzie się w dniu 13-15 maja 2019 r. w Toruniu. Szkolenie jest  całkowicie bezpłatne dla wszystkich organizacji pozarządowych.

 • Herb powiatu toruńskiego

Niezbędne dokumenty do podpisania umowy

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert - w celu podpisania umowy - konieczne jest złożenie zaktualizowanych dokumentów.

 • herb powiatu

Otwarty konkurs ofert 2019 – znamy wyniki!

Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe.

Lista organizacji oraz zadań, które otrzymały dofinansowanie ze strony Powiatu znajduje się poniżej.

 • herb powiatu toruńskiego

Oceniaj razem z nami! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Toruńskiego otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2019 r. Starosta Toruński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (lub osoby wskazane przez te organizacje) do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 15 lutego 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu na formularzu (do pobrania poniżej). Formularze prosimy przesłać pocztą elektroniczną (j.rybitwa@powiattorunski.pl), tradycyjną (ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń) lub faksem (56 662-88-89) – decyduje data wpływu.
 • Zdjęcie z ubiegłorocznej gali

Wybieramy sportowców roku – trwa nabór wniosków

Już po raz 14 wręczane będą Wyróżnienia Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe. O tym, iż Powiat Toruński może pochwalić się utalentowanymi sportowcami nie trzeba nikogo przekonywać. Corocznie przyznawanych jest kilkadziesiąt statuetek kajakarzom, kolarzom, piłkarzom czy lekkoatletom. Kto w tym roku otrzyma wyróżnienie za osiągnięcia sportowe? O tym zadecyduje specjalnie w tym celu powołana komisja.
 • herb powiatu toruńskiego

Otwarty konkurs ofert dla NGO 2019 - rozpoczęliśmy nabór wniosków!

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- edukacji ekologicznej,

- upowszechniania turystyki krajoznawstwa.
 • Forum Organizacji Pozarządowych

Skakały, skakały i… wyskakały!

„(NIE) na wysokich obcasach tylko skoki w Adidasach” – projekt zrealizowany i zaprezentowany na Forum Organizacji Pozarządowych  przez Koło Aktywnych Kobiet „Szpilki” w Kończewic zyskał największą liczbę głosów i zdaniem uczestników Forum okazał się Najciekawszą Inicjatywą Społeczną. Ćwiczenia na trampolinie, czyli jumping fitness, to forma ćwiczeń fizycznych łącząca w sobie dużą dawkę wysiłku i zabawy. Do treningu wykorzystywana jest jednoosobowa trampolina, na której wykonuje się ćwiczenia zaczerpnięte z różnych dyscyplin sportowych. Najczęściej jest to kombinacja wolnych i szybkich skoków, ćwiczeń znanych z aerobiku i dynamicznych „biegów” w miejscu. Jumping fitness na dobre zagościł w Kończewicach, a „Szpilki” otrzymały bon zakupowy o wartości 1000 zł. 

 • Społecznik Roku 2017

Społecznik Roku poszukiwany!

Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych: aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się, wspiera lokalną społeczność, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do trzeciej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku Powiatu Toruńskiego”! Do konkursu zgłosić można pełnoletnie osoby lub zespół osób, które w szczególny sposób wyróżniają się w działalności społecznej na rzecz mieszańców powiatu. Komisja konkursowa porównując kandydatury zwróci szczególną uwagę na skuteczność podejmowanych działań, kreatywność i pomysłowość działań, ale także na współpracę i umiejętność zaangażowania innych osób. Termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych upływa 15 listopada. Regulamin i druk formularza do pobrania poniżej.

 • Jedna z prezentowanych inicjatyw

Zgłoś ciekawą inicjatywę….

Nagranie płyty, biesiada leśna czy dzień kobiet rodem z PRL-u to tylko nieliczne inicjatywy, które w minionym roku ubiegały się o miano tej najciekawszej Za nami już trzy edycje konkursu na „Najciekawszą Inicjatywę Społeczną”. Do 15 listopada czekamy na zgłoszenia kolejnych akcji i niebanalnych wydarzeń. Konkurs skierowany jest zarówno do stowarzyszeń i fundacji, jak również do grup nieformalnych np. kół gospodyń wiejskich, sołectw, uczniów czy też uczestników środowiskowych domów samopomocy z terenu powiatu toruńskiego, realizujących zadania na rzecz powiatu i jego mieszkańców.

 • Herb powiatu toruńskiego

„Program współpracy (…) 2019” – wynik konsultacji

10 października br. zakończył się proces konsultacyjny projektu Programu współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

 • Mistrzostwa Świata Kadetów i Juniorów w Kickboxingu

Mieszkańcy powiatu na podium w Mistrzostwach Świata Kadetów i Juniorów w Kickboxingu!

W dniach 16-23 września 2018 r. we włoskim Lido di Jesolo odbyły się Mistrzostwa Świata Kadetów i Juniorów w Kickboxingu.

 • Herb powiatu toruńskiego

Konsultujemy Program współpracy (…) na rok 2019

Na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XXXIV/225/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Starosta Toruński w dniu 20 września 2018 r. ogłasza konsultacje nad projektem Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

 • Uczestnicy Gali Sportowców

Medaliści i mistrzowie wyróżnieni przez Starostę

Karatecy zdominowali tegoroczną Galę Wyróżnień Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe w 2017 roku. Nie tylko odbierali wyróżnienia, ale także dali wspaniały pokaz swoich umiejętności. Zgromadzeni na trybunach zawodnicy, trenerzy, działacze sportowi, rodzice, a nawet dziadkowie towarzyszący sportowcom obejrzeli widowiskowe show. Przy muzyce i efektach dymnych zawodnicy Klubu Karate Tradycyjnego Kumade prezentowali swoją sprawność fizyczną oraz techniki karate.

Tuż przed wejściem uczestników Gali żywiołowo witała Orkiestra Dęta Gminy Zławieś Wielka. Spotkanie tradycyjnie składało się z dwóch części. W pierwszej wręczono wyróżnienia i zaprezentowano osiągnięcia młodych sportowców, w drugiej zaś przedstawiono wyniki Sportowego Rankingu Szkół biorących udział w zawodach organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w zakończonym właśnie roku szkolnym 2017/2018.

 • Herb powiatu toruńskiego

Czy Twój sołtys jest OK?

Ci z Was, którzy mieszkają na wsi, doskonale wiedzą, jak ważny jest sołtys dla lokalnej społeczności. To osoba godna zaufania we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem sołectwa. Teraz macie okazję wyrazić swoim sołtysom uznanie dla ich pracy i zaangażowania zgłaszając ich do konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2017”. Ruszyła kolejna edycja rywalizacji, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy aktywnie działają na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz dbają o rozwój sołectwa i gminy. Kandydatów do konkursu zgłaszać mogą zarówno mieszkańcy sołectwa, rady sołeckie oraz parafialne, koła gospodyń wiejskich czy organizacje pozarządowe, jak i władze samorządowe oraz radni. Sołtysi wyróżnieni w poprzednich edycjach konkursu mogą kandydować ponownie.

Uwaga! Stowarzyszenia zwykłe informacja dla Was

20 maja 2018 roku upływa czas na zgłoszenie do nowej ewidencji Starosty „starych” stowarzyszeń zwykłych! Stowarzyszenia zwykłe, które zostały założone przed wprowadzeniem nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach (wejście w życie 20 maja 2016 r.), powinny dostosować się do nowych przepisów i wprowadzić konieczne zmiany oraz uzyskać wpis do nowej ewidencji. Stowarzyszenia, które tego nie zrobią, z mocy prawa po 20 maja 2018 r. przestaną istnieć!

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.