Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • herb powiatu toruńskiego

Wspieramy kolejne zadanie publiczne

Informujemy, że Zarząd Powiatu Toruńskiego, uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Karol Wojtyła - Papież”, postanowił zlecić Obrowskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza szkoła” jego realizację udzielając jednocześnie stowarzyszeniu dotacji celowej w kwocie 1 700 zł.
  • herb powiatu toruńskiego

„Od Bogurodzicy do współczesności”- jaka decyzja Zarządu?

Informujemy, że Zarząd Powiatu Toruńskiego, uznając brak celowości realizacji zadania publicznego pn. „Od Bogurodzicy do współczesności” nie przyznał dofinansowania Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Seniora z siedzibą w Bydgoszczy – Klub Seniora „Leśna Kraina” w Cierpicach na realizację niniejszego zadania.
  • herb powiatu toruńskiego

Oferta złożona w trybie uproszczonym - czekamy na uwagi!

W dniu 7 października 2020 r. w Starostwie Powiatowym złożona została oferta w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) - zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ) na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ofertę złożyło Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza szkoła” na realizację zadania „Karol Wojtyła – Papież”.
  • herb powiatu toruńskiego

Oterta w trybie uproszczonym - czekamy na uwagi!

W dniu 5 października 2020 r. w Starostwie Powiatowym złożona została oferta w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) - zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ) na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ofertę złożyło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy – Klub Seniora „Leśna Kraina” w Cierpicach na realizację zadania „Od Bogurodzicy do współczesności”.
  • Instrumenty muzyczne foto. Joanna Kończal

Warsztaty chóralne ze wsparciem

Informujemy, iż Zarząd Powiatu Toruńskiego, uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Spotkanie z pieśnią - warsztaty chóralne”, postanowił się zlecić Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Pokolenia” w Lubiczu jego realizacje udzielając jednocześnie stowarzyszeniu dotacji celowej w kwocie 2 000 zł.
  • Herb powiatu toruńskiego

Czekamy na uwagi!

W dniu 10 sierpnia 2020 r. w Starostwie Powiatowym złożona została oferta w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) - zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ) na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ofertę złożyło Stowarzyszenie Kulturalne „Pokolenia” w Lubicza na realizację zadania „Spotkanie z pieśnią – warsztaty chóralne”.
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.