Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • 2021-11-19 Czeki - Polski Ład (38)

Polski Ład – nowe dofinansowania – nowe inwestycje

Dzisiaj, w Delegaturze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu uroczyście wręczono czeki wraz z promesami w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". W imieniu Zarządu Powiatu Toruńskiego z rąk Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Józefa Ramlaua, czek odebrał Starosta Toruński Marek Olszewski.

 • Logotypy
 • 2021 11 09 Spotkanie MOF (7)

Kolejne kroki toruńskiego MOF-u

Starosta Toruński Marek Olszewski uczestniczył w spotkaniu online w sprawie kolejnych kroków przy tworzeniu struktur Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia. Brali w nim udział samorządowcy z 36 jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których MOF powstał, a także pracownicy Biura ZIT z Bydgoszczy.

Rozmawiano m.in. o mapie drogowej tworzenia stowarzyszenia samorządowego, które będzie formalną podstawą działalności w ramach MOF, utworzenia biura MOF oraz budowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP).

 • Polski-Lad_www

Powiat Toruński uzyska środki z funduszu Polski Ład

W poniedziałek ogłoszono wyniki pierwszego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rządowej komisji zależało na tym, aby objąć wsparciem jak największą liczbę samorządów, a przy rekomendacjach kierowano się zasadą proporcjonalności względem wielkości danej jednostki samorządu.

Powiat Toruński otrzymał 1,7 mln zł na przebudowę budynku Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży oraz 13,3 mln zł na rozbudowę i remont dróg powiatowych Trzebcz Szlachecki – Głuchowo i Świerczynki – Ostaszewo.

 • E1D53BC3-E32E-4126-B4A2-D3962B263FA1

Powiat Toruński na Forum Wizja Rozwoju

W dniach 26-27.08.2021 r. odbyło się IV Forum Wizja Rozwoju – największa konferencja gospodarcza w północnej Polsce. Wydarzenie miało miejsce w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Eksperci ze środowiska akademickiego, przedstawiciele biznesu, politycy oraz naukowcy wzięli udział w kilkudziesięciu panelach dyskusyjnych.

Jednym z zaproszonych gości był Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski, który wziął udział w debacie w panelu: „Partycypacja państwa w rozwój inwestycji samorządowych".

 • 2021 08 27 Dzień Budowlanych (18)

Inżynierowie budownictwa świętowali w Toruniu

27 sierpnia w do Fortu IV w Toruniu zjechali inżynierowie budownictwa z całego regionu, by wspólnie świętować Dzień Budowlanych. W święcie tej ważnej branży wzięli udział także Zastępca Prezydenta Miasta Torunia Paweł Gulewski oraz szefowie Wydziałów Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia – Zbigniew Sulik oraz Starostwa Powiatowego w Toruniu – Krzysztof Melkowski.

 • DJI_0244

Port Drzewny już niebawem

58 nowoczesnych i energooszczędnych domów z ogrodami, pompami ciepła i systemami rekuperacji powstaje w pierwszym etapie inwestycji „Port Drzewny” w Starym Toruniu w gminie Zławieś Wielka. 17 sierpnia 2021 r. wbito pierwszą, symboliczną łopatę na placu budowy. W wydarzeniu wziął udział także Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski.

 • 2021-08-12 Podpisanie umowy na wykonanie przejścia dla...

W Czernikowie powstaną bezpieczne przejścia dla pieszych

Niebawem rozpoczną się roboty drogowe związane z przebudową drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek. Inwestycja ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

 • 2021-07-30 droga Mirakowo - Mała Grzywna przed remontem (4)

Z Mirakowa do Małej Grzywny po nowym asfalcie - już wkrótce!

W piątek 30.07.2021 r., została podpisana umowa na remont drogi powiatowej nr 2025C Mirakowo - Mała Grzywna na odcinku 800m. W obecności Wicestarosty Michała Ramlaua oraz członka Zarządu Powiatu Łukasza Kowalskiego podpisy pod dokumentem złozyli dyrektor PZD Adam Orłowski oraz wiceprezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna Staniław Detmer.

Dzięki remontowi zmniejszą się koszty utrzymania tego odcinka drogi powiatowej i poprawi się jakość podróżowania w obrębie jeziora Chełmżyńskiego, które stanowi istotna atrakcję rekreacyjno-wypoczynkową dla mieszkańców powiatu i nie tylko.

 • POROZUMIENIE OBWODNICE M fot.ANDRZEJ GOINSKI-22

Porozumienia w sprawie obwodnic Chełmży i Łysomic podpisane

W czwartek 29 lipca, w Urzędzie Marszałkowskim, przedstawiciele samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu toruńskiego, miasta Chełmży i gmin Łysomice oraz Chełmża podpisali porozumienia dotyczące przygotowanie dokumentacji obwodnic Chełmży oraz Łysomic w powiecie toruńskim. 

Północna obwodnica Chełmży pozwoli ciężarówkom jadącym drogą 551 ominąć wąskie uliczki centrum i zapewni dobrą komunikację z innymi drogami. Obwodnica Łysomic i Papowa Toruńskiego zmieni układ drogowy na północ od Torunia. Przygotowanie dokumentacji sfinansują w równym stopniu zaangażowane w każdy z projektów samorządy.

 • IMG_20210428_104055

Mamy dofinansowanie na bezpieczne przejścia dla pieszych

W Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg wydzielono specjalną pulę na zadania zwiększające bezpieczeństwo pieszych na przejściach przez jezdnię. Powiat Toruński w pierwszym naborze złożył wnioski o przebudowę dwóch przejść dla pieszych. 26 lipca br. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań, na której widnieją oba powiatowe projekt.

Powiat toruński otrzymał łączne dofinansowanie na przebudowę dwóch przejść dla pieszych na drodze powiatowej w Czernikowie.

 • 2021 07 23 Podpisanie umowy na budowę hali na maszyny...

Startuje kolejna powiatowa inwestycja

W piątek 23 lipca 2021 r. podpisano umowę na budowę hali na maszyny i narzędzia rolnicze w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Powiat reprezentowali wicestarosta Michał Ramlau i członek Zarządu Kazimierz Kaczmarek. W imieniu wykonawcy - firmy Dynamic Metal sp z o.o. z Grębocina - umowę sygnował pan Juliusz Tułodziecki.

Odważny i nowoczesny w swej stylistyce obiekt zaprojektowała toruńska pracownia projektowa PRO-KOR Krzysztof Lisewski. Autorką projektu jest mgr inż. arch. Joanna Lipska. 30 lipca nastąpi przekazanie placu budowy - wykonawca ma 6 miesięcy na wykonanie zadania.

 • Dofinansowanie na halę sportową w Gronowie_grafa

Hala sportowa z ministerialnym dofinansowaniem

Powiat Toruński otrzyma prawie 3,7 mln złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na budowę Hali sportowej przy Zespole Szkół CKU w Gronowie.

Powiat Toruński jest jednym z 9 beneficjentów konkursu w naszym województwie, w tym - jedynym powiatem, który dofinansowanie uzyskał. Z naszego regionu złożono 40 wniosków.

 • ZS Chełmża (10)

Remonty wakacyjne w Chełmży i Gronowie

Uczniowie na wakacjach, a w szkołach wre praca. Czas przerwy letniej wykorzystujemy na wykonanie remontów w powiatowych placówkach oświatowych.

 • 2021-07-07 Podpisanie umowy z wykonwacą budowy DPSu w...

Rusza budowa nowego ŚDS w Osieku nad Wisłą!

W środę 7 lipca podpisy pod umową na realizację budowy złożyli Starosta Toruński Marek Olszewski, Wicestarosta Michał Ramlau oraz prezes firmy BUD-EKO R.S. Szymańscy s.j. z Torunia.
 
W lesie nad jeziorem Osieckim, w pobliżu plaży, powstanie zupełnie nowy budynek o powierzchni ok. 1300 m2. W środku znajdą się m.in. pracownie stolarsko-modelarska, fryzjerska, plastyczna, muzyczna, komputerowa, sale terapeutyczne, stołówka, kuchnia, magazyn, toalety. Źródłem energii grzewczej będzie pompa ciepła. Na budynku zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne.
 • 197419172_186720960024221_2097942844549004988_n

Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Powiat Toruński uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki pozyskanym środkom już w listopadzie zakończy się rozbudowa drogi powiatowej nr 2005C Łubianka - Zamek Bierzgłowski - Czarne Błoto. 8 czerwca 2021 roku Starosta Toruński Marek Olszewski i Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz podpisali umowę o dofinansowanie tego zadania.

 • IMG_1267

Zakupiono działki pod nową siedzibę Starostwa Powiatowego

Zarząd Powiatu Toruńskiego nabył prawa własności do dwóch działek przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 80A-82. Na należących wcześniej do Skarbu Państwa gruntach w przyszłości powstanie nowa siedziba Starostwa Powiatowego. 1 czerwca 2021 roku podpisano akt notarialny i oficjalnie przekazano teren.

Nowy gmach ma skupić w sobie wszystkie wydziały i jednostki podległe urzędowi funkcjonujące na terenie Torunia.

 • 2021-05-21 Podpisanie umowy droga Mierzynek Młyniec (11)

Umowa podpisana, rozpoczynamy remont kolejnej drogi powiatowej!

W piątek 21 maja 2021 r. w obecności Starosty Toruńskiego Marka Olszewskiego, dyrektor PZD w Toruniu Adam Orłowski oraz przedstawiciel wykonawcy robót podpisali umowę na remont drogi powiatowej nr 2036C Krobia – Mierzynek – Młyniec II, na odcinku 2,4 km.

 • 2021-05-14 Podpisanie umowy na rozbudowę drogi - gmina...

Umowa na przebudowę drogi powiatowej Zębowo – Zębówiec podpisana!

W piątkowy poranek (14 maja 2021 r.) w obecności Starosty Toruńskiego Marka Olszewskiego, Wójta Gminy Obrowo Andrzeja Wieczyńskiego oraz Mirosławy Kłosińskiej Sekretarza Gminy Obrowo i Radnej Powiatu Toruńskiego, dyrektor PZD w Toruniu Adam Orłowski oraz przedstawiciel wykonawcy robót podpisali umowę na realizację inwestycji, w ramach której zostanie przebudowana droga powiatowa nr 2039C Zębowo – Zębówiec na odcinku o długości 2,05 km.

 • 2021-04-27 Podpisanie umowy_PZD (9)

Umowa na przebudowę drogi powiatowej Łubianka – Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto podpisana!

Już niebawem rozpoczną się roboty drogowe związane z przebudową drogi powiatowej nr 2005C Łubianka – Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto. Prace będą prowadzone w ciągu ul. Jagiellońskiej na długości 1,5 km. Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego infrastruktury drogowej i poprawę bezpieczeństwa pieszych.

 • Dofinansowanie

Mamy dofinansowanie na budowę kolejnej drogi

Kolejna powiatowa inwestycja zyskała poparcie i otrzyma rządowe dofinansowanie. Mowa o przebudowie drogi powiatowej nr 2005C Łubianka – Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto na długości 1,499 km. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2021. Powiat Toruński otrzyma wnioskowaną kwotę w wyskości 1 945 000 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 3 890 000 zł. Uzyskane dofinansowanie stanowi zatem 50% wartości kosztów zadania.

 • 2021-04-22 Kuczwały (2)

Wizja lokalna na budowanych drogach rowerowych

Korzystając ze sprzyjającej pogody Starosta Toruński Marek Olszewski wybrał się dzisiaj w teren aby sprawdzić jak postępują prace budowlane na powiatowych drogach rowerowych. Starosta wizytował na dwóch inwestycjach.

 • 2_8 - Zdjęcie

Hala maszyn rolniczych oraz Muzeum Techniki Rolniczej przy ZS CKU w Gronowie

Zespół Szkół CKU w Gronowie już wkrótce zyska nowoczesny budynek, w którym pomieści się hala maszyn rolniczych oraz Muzeum Techniki Rolniczej.
Powiat Toruński w najbliższych dniach ogłosi przetarg na wybudowanie tego nowoczesnego obiektu, którego powierzchnia użytkowa przekroczy 1100 m2.

 • Spichlerz w Lubiczu 1

Pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Toruńskiego

2 mln zł wynosi dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Toruńskiego. W ślad za inicjatywą utworzenia na terenie Powiatu Toruńskiego w Lubiczu Górnym Centrum wieloetnicznej kultury i tradycji dawnego pogranicza i podpisanym listem intencyjnym z partnerami tego przedsięwzięcia Starosta Toruński złożył wniosek o dotację na ten cel z RFIL. Wniosek zyskał aprobatę i dotacja w wysokości 2 mln zł została Powiatowi na ten cel przyznana.

 • 2017C przebudowa drogi powiatowej...

Remonty na drogach powiatowych

Przebudowa skrzyżowań, budowa zatok i peronów autobusowych, nowe zjazdy, aktywne przejścia dla pieszych z sygnalizacją oraz wymiana oznakowania pionowego i naniesienie poziomego – to plan prac na przewidzianych do remontu w tym roku drogach powiatowych.

 • Rogówko - Lubicz 1

Rośnie sieć powiatowych dróg rowerowych

Będzie się działo na powiatowych drogach. Powody do zadowolenia będą mieli zarówno kierowcy, jak i rowerzyści. Trwa rozbudowa powiatowej sieci dróg rowerowych. Okazuje się, że to niełatwe, wieloletnie przedsięwzięcie, które rozpoczęła budowa trzech dróg rowerowych, ma ogromny potencjał rozwojowy. Co więcej, projekt ten wstrzelił się idealnie w potrzeby mieszkańców, zapewniając bezpieczny i wygodny dojazd rowerem do wszystkich miejscowości gminnych w naszym powiecie.

 • 2021 03 04 Podpisanie listu intencyjnego_Centrum...

W powiecie toruńskim powstanie „Centrum wieloetnicznej kultury i tradycji dawnego pogranicza”

W czwartek (4.03) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się spotkanie, w czasie którego przedstawiciele Powiatu Toruńskiego, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Gminy Lubicz oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisali List Intencyjny, w którym deklarują zamiar współpracy w celu utworzenia „Centrum wieloetnicznej kultury i tradycji dawnego pogranicza” w Lubiczu Górnym, jako ośrodka ochrony i popularyzacji wielokulturowości i dziedzictwa pogranicza.

 • 2021-01-29 Podpisanie umowy ma budowe drogi rowerowej...

Będą kolejne kilometry dróg rowerowych!

Mowa o drodze rowerowej Browina - Grzywna - Kuczwały - Sławkowo. W piątek 29 stycznia partnerzy inwestycji spotkali się, by zawrzeć umowę. W obecności Wicestarosty Toruńskiego Michała Ramlaua i członka Zarządu Łukasza Kowalskiego podpisy pod dokumentem złożyli: dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Orłowski oraz Marcin Osiński prezes firmy Bios Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z Chełmży odpowiedzialnej za wykonanie robót budowlanych.

 • 2020-04-28 osiek-obrowo i skrzyżowanie na czernikowo (16)

2020 – rok udanych inwestycji

Mimo trudnych warunków, panujących w kraju obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 i ograniczeń w funkcjonowaniu wielu gałęzi gospodarki, powiat w pełni i zgodnie z harmonogramem zrealizował plan ubiegłorocznych inwestycji.

 • 2021-01-08 Droga Biskupice - Wymysłowo (3)

Startują tegoroczne powiatowe inwestycje

Jeszcze w połowie grudnia ubiegłego roku podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej Biskupice–Wymysłowo–Warszewice. Jest to inwestycja partnerska, realizowana we współpracy z gminą Łubianka, przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

 • 2020-12-22 Odebranie budynku Poradni...

Filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach ma nową siedzibę

22 grudnia w Dobrzejewicach oficjalnie odebrano nowy budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W listopadzie 2019 r. rozpoczęły się prace nad projektem Poradni. 23 marca 2020 r. podpisana została umowa na budowę filii a wyłoniony w przetargu wykonawca inwestycji, firma Bud-Eko R.S. Szymańscy z Torunia szybko wkroczyła na plac budowy. Przypomnijmy, że nowa siedziba Poradni powstała na działce znajdującej się za Domem Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach. Budynek o nowoczesnej architekturze zaprojektowała pracownia Pro-Kor Krzysztof Lisewski z Torunia.

 • Wręczenie promes z Funduszu Inwestycji Lokalnych (4)

Do powiatu trafią kolejne pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Głównym celem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. Wczoraj, w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu w obecności Minister Anny Gembickiej, Poseł Joanny Borowiak oraz Wicewojewody Józefa Ramlaua, Wicestarosta Toruński Michał Ramlau odebrał promesy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To już kolejna transza, w której powiat łącznie otrzyma 8 mln zł.

 • 2020-12-15 Podpisanie umowy na podpisanie budowy drogi...

Umowa na budowę drogi rowerowej Rogówko – Jedwabno –Lubicz Dolny podpisana!

We wtorek 15 grudnia 2020, w Starostwie Powiatowym w Toruniu odbło się uroczyste podpisanie umowy na roboty budowlane inwestycji: "Budowa ścieżki rowerowej: Droga rowerowa Rogówko – Jedwabno –Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie". W wydarzeniu udział wziął Starosta Toruński Marek Olszewski, partnerzy inwestycji:...

 • 2020-12-11 Konferencja ZIT (8)

Odważne kroki w nowym kierunku - będzie Porozumienie Toruńskie dla ZIT

W piątek, 11 grudnia Starostwa Toruński zorganizował kolejne spotkanie (w formie telekonferencji) w sprawie koniecznych zmian w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Uczestniczyli w nim Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, burmistrz i wójtowie gmin z powiatu toruńskiego, a także burmistrz Kowalewa Pomorskiego.

 • 2020-12-11 Konferencja ZIT (1)

Starosta Toruński wspólnie z Prezydentem Torunia inicjuje prace nad "nowym ZIT-em toruńskim"

W tym tygodniu doszło do serii spotkań w formie telekonferencji dotyczących przygotowania wizji wykorzystania środków unijnych w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych (ZIT) na lata 2021-2027. Najpierw 7 grudnia Starosta Toruński Marek Olszewski rozmawiał z przedstawicielami Marszałka Województwa oraz Prezydentem Michałem Zaleskim i burmistrzami i wójtami z Powiatu Toruńskiego o propozycjach powołania tzw. nowego ZIT-u.

 • 2020 12 04 Droga MłyniecII-Mierzynek (8)

Wizja lokalna w Młyńcu II

Dzisiaj w Młyńcu II odbyła się wizja lokalna dróg przed planowanym w przyszłym roku remontem. Na miejsce udał się Starosta Toruński Marek Olszewski, dyrektor PZD Adam Orłowski oraz sołtys miejscowości Kazimierz Smoliński. Modernizacja obejmie 2700 m drogi powiatowej od Mierzynka do Młyńca II. W ramach prac przewidziano położenie nakładki asfaltowej oraz uporządkowanie skrzyżowania po względem oznakowania.

 • 2020-12-03 Otwarcie windy_PPP_PUP_Chełmża (1)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży z nową windą

Dobiegła końca budowa windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży. Starosta Toruński Marek Olszewski wraz z członkiem Zarządu Kazimierzem Kaczmarkiem oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Toruńskiego Pawłem Polikowskim oficjalnie odebrali dzisiaj ukończoną inwestycję. Nieprzypadkowo wydarzenie to zbiegło się z Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych.

 • LOGO_ZIT_0_tcm29-213728

Zdalnie o ZIT

13 listopada 2020 r. Starosta Toruński Marek Olszewski uczestniczył w posiedzeniu Zarządu ZIT. Spotkanie tym razem z oczywistych przyczyn zorganizowane zostało w trybie zdalnym. W trakcie spotkania w pierwszej kolejności omówiono zmiany w Strategii ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Dotyczą one głównie roszad na listach inwestycji zgłaszanych przez poszczególne miasta i gminy. W drugiej kolejności zajęto się drobnymi zmianami w tzw. Umowie powierzenia funkcji lidera ZIT Miastu Bydgoszcz przez pozostałe samorządy wchodzące w skład ZIT.

 • 2020-11-09 ZOL (63)

Drugi budynek ZOL-u w Browinie na ukończeniu

W poniedziałek 9 listopada Starosta Toruński Marek Olszewski oraz Wicestarosta Michał Ramlau, w towarzystwie Prezesa Leszka Plucińskiego, przedstawiciela wykonawcy oraz inspektora nadzoru, odwiedzili plac budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Browinie.

Powstaje tam drugi budynek, w którym już wkrótce stanie kolejnych 30 łóżek dla pacjentów wymagających całodobowej opieki medycznej.

 • _DSC8932

W Chełmży powstaje nowa sala gimnastyczna

W Chełmży ruszyła budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 i ZS im. Unii Europejskiej. Inwestycja realizowana jest partnerstwie miasta Chełmża i Powiatu Toruńskiego. Wcześniej samorządy zawarły odpowiednie porozumienie.

 • 2020-10-07 Podpisanie umowy na budowę drogi rowerowej...

Droga rowerowa połączy powiat toruński z powiatem golubsko-dobrzyńskim

Starosta Toruński Marek Olszewski uczestniczył dzisiaj w spotkaniu, poświęconemu uroczystemu podpisaniu umowy na budowę kolejnej drogi rowerowej w partnerstwie samorządów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatu Toruńskiego, Gminy Chełmża i Miasta Kowalewo Pomorskie. Zadanie obejmuje dwa odcinki: Nawra – Kończewice na terenie powiatu toruńskiego (2 kilometry) i na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego Zalesie – Sierakowo (11 kilometrów).

 • IMG_4018

Odbiór drogi powiatowej w Brąchnowie

Wczoraj (5 października) w Brąchnowie odbyło się spotkanie samorządowców Powiatu Toruńskiego i Gminy Łubianka. Obecni: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Starosta Toruński Marek Olszewski, Wójt Gminy Łubianka Jerzy Zająkała wraz z przedstawicielami rad oficjalnie odebrali wyremontowaną drogę powiatową biegnącą przez centrum miejscowości.

 • 66744

Teren pod budowę drogi rowerowej przekazany

W połowie sierpnia informowaliśmy o podpisaniu umowy na budowę ścieżki rowerowej Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny. Dzisiaj w Złotorii oficjalnie przekazano teren pod budowę. Z ramienia Zarządu Powiatu Toruńskiego w spotkaniu udział wziął członek Zarządu Kazimierz Kaczmarek.

 • DPS Dobrzejewice WIZUALIZACJA II

DPS w Dobrzejewicach zyska nowe oblicze

23 września 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Toruniu podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Toruńskim a firmą LUPUSS sp. z o.o. z Warszawy na modernizację Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Dobrzejewicach.

Wykonawca wyremontuje i pomaluje elewację DPS, balkony, balustrady i ogrodzenie. Modernizacja obejmie także chodniki i drogi wewnętrzne w obrębie obiektu. Teren wokół budynku zostanie uporządkowany m.in. poprzez usunięcie uschniętych oraz chorych drzew i krzewów.

 • 2020-09-21 Podpisanie umowy na budowę drogi rowerowej w...

Będą kolejne drogi rowerowe w powiecie toruńskim

W sierpniu podpisano umowę z wykonawcą ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 657 pomiędzy Złotorią a Lubiczem Górnym w powiecie toruńskim, w czwartek 21 września przypieczętowano kolejną umowę - tym razem na budowę trasy w gminie Wielka Nieszawka.

Liderem przedsięwzięcia jest samorząd województwa, partnerami - powiat toruński i gmina Wielka Nieszawka. W imieniu Zarządu Powiatu podpis pod umową złożył członek Zarządu Kazimierz Kaczmarek.

 • Na i plan

Postęp prac przy Poradni w Chełmży

Trwają prace w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży. Na ten moment zakończyła się już budowa nowego ogrodzenia, w toku są prace przy budowie windy. Rozpoczął się także remont elewacji. Te dwie ważne powiatowe instytucje staną się lepiej dostępne dla osób niepełnosprawnych oraz zyskają estetyczny wygląd.

 • 2020-09-10 Otwarcie drogi rowerowej Turzno (41)

Kolejna droga rowerowa otwarta!

Wczoraj (10 września 2020) przy Pałacu Romantycznym w Turznie oficjalne otwarto drogę rowerową Różankowo - Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno. W spotkaniu udział wziął Starosta Toruński Marek Olszewski wraz z Zarządem Powiatu Toruńskiego, Przewodniczącym Rady Powiatu Toruńskiego i radnymi powiatowymi, Wójt Gminy Łysomice – Piotr Kowal wraz z Przewodniczącym Rady i radnymi gminnymi. Na otwarcie w imieniu Marszałka Piotra Całbeckiego przybył również zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – Mirosław Nawrotek.

 • 2020 09 03 Spotkanie toruńskiej części ZIT z prezydentem...

W Starostwie o przyszłości ZIT

Z inicjatywy Starosty Toruńskiego, Marka Olszewskiego oraz Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego i Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, 3 września w Starostwie Powiatowym w Toruniu doszło do spotkania w sprawie przyszłości tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

 • 2020-08-31 Szkoła im. UE w Chełmży - wyposażenie pracowni...

Nauczą się fachu na nowoczesnym sprzęcie

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczniowie Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży rozpoczęli naukę w kolejnych nowych pracowniach praktycznej nauki zawodu – gastronomicznej oraz konfekcjonowania i przechowywania wyrobów cukierniczych. Przyszli kucharze i sprzedawcy wyrobów cukierniczych otrzymali do dyspozycji najlepszej jakości sprzęt, który jest wykorzystywany w światowej klasy restauracjach. Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego nowe pracownie osobiście odebrał Starosta Toruński Marek Olszewski wraz z Wicestarostą Michałem Ramlauem.

 • 2020-08-31 Otwarcie drogi rowerowej Toruń-Górsk (44)

Otwarcie drogi rowerowej w Przysieku

Wczoraj (31 sierpnia 2020) przy Szkole Podstawowej w Przysieku oficjalne otwarto drogę rowerową Przysiek - Rozgarty - Górsk z odgałęzieniem do Barbarki. W spotkaniu udział wziął Starosta Toruński Marek Olszewski wraz z Zarządem Powiatu Toruńskiego i radnymi powiatowymi, Zastępca Wójta Gminy Zławieś Wielka – Krzysztof Rak wraz z Przewodniczącym Rady i radnymi gminnymi. Na otwarcie przybyli również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej Mirosław Graczyk i jego zastępca Mirosław Nawrotek. Obecni byli również wykonawcy budowy oraz kolarze z toruńskiego Klubu Turystyki Kolarskiej „Przygoda”, którzy na przekór deszczowej aurze w doskonałych humorach przemierzyli trasę z Torunia do Przysieka.

 • 2020-08-28 Otwarcie Drogi Rowerowej - Sąsieczno (1)

Droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Mazowsze otwarta!

W piątek, 28 sierpnia 2020 r. przy Daglezjowym Dworze w Sąsiecznie, oficjalnie otwarto drogę rowerową Osiek nad Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa. Ten ponad 24 km odcinek jest przedłużeniem wybudowanej w poprzednich latach drogi rowerowej Złotoria - Osiek nad Wisłą. Kolejna droga rowerowa dołączyła do powstającej w powiecie sieci dróg rowerowych.

 • umowa_sciezka_rowerowa-18

Umowa na budowę ścieżki rowerowej Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny podpisana!

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisana została umowa na budowę ścieżki rowerowej Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny. To 7-kilometrowy odcinek wpisujący się w rozwijającą się sieć dróg rowerowych w powiecie toruńskim.

 • 2020 07 30 Starostwo Powiatowe w Toruniu_spotkanie...

Spotkanie partnerów ZIT

30 lipca na zaproszenie Starosty Toruńskiego Marka Olszewskiego do Starostwa Powiatowego w Toruniu zjechali przedstawiciele miast i gmin tworzących Toruński Obszar Funkcjonalny, realizujący Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Celem spotkania było zapoznanie się z kierunkami i warunkami działania w nadchodzącej perspektywie finansowej oraz zaplanowanie wspólnych działań.

Założenia polityki spójności Unii Europejskiej na najbliższe lata przypomniał dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Rafał Pietrucień. Następnie dyrektor Biura ZIT Izabela Szczesik-Zobek zrelacjonowała stan realizacji programów koordynowanych przez Biuro i zwróciła uwagę na konieczność zlecenia badań i analiz, które będą konieczne do przygotowania projektów na kolejną perspektywę finansową ZIT.

 • 2020-06-26 Fundusz Inwestycji Samorządowych_minister...

Fundusz Inwestycji Samorządowych w powiecie toruńskim

26 czerwca do Starostwa Powiatowego w Toruniu przybył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by zainaugurować w powiecie toruńskim rządowy program wsparcia dla samorządów.

Środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych stanowić będą realną pomoc nie tylko dla samorządów, ale także dla przedsiębiorców którzy będą te działania realizować i mieszkańców którym one będą potem służyć. Powiat toruński otrzymał wsparcie w wysokości 8 467 135 zł - największe w województwie kujawsko-pomorskim. W spotkaniu, poza ministrem Ardanowskim, radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przemysławem Przybyszewskim i przedstawicielami Zarządu oraz Rady Powiatu, wzięli udział także burmistrz i wójtowie gmin powiatu toruńskiego.

 • Dobrzejewice - budowa filii Poradni...

Powiatowe inwestycje w toku

Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa dezorganizuje wiele dziedzin życia rodzinnego, społecznego oraz gospodarczego. W tej zmienionej przez epidemię rzeczywistości przesuwają się terminy, wiele firm walczy o przetrwanie i niewiele przedsięwzięć udaje się realizować zgodnie z planem. Tym bardziej cieszy fakt, że powiatowe inwestycje toczą się według wcześniej przyjętych harmonogramów.

 • WIZUALIZACJA kopia

Rusza budowa filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach

23 marca br. podpisana została umowa na budowę filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach. Przypomnijmy, że nowa siedziba Poradni powstanie na działce znajdującej się za Domem Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach. Budynek o odważnej i nowoczesnej architekturze zaprojektowała pracownia Pro-Kor Krzysztof Lisewski z Torunia.

 • wizualizacja poradni

Budujemy nową siedzibę filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach

W listopadzie br. rozpoczęły się prace nad projektem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach. Jej budowa stała się jednym z priorytetów inwestycyjnych nowego Zarządu Powiatu Toruńskiego.
 • Wręczenie symbolicznych czeków na dofinansowanie...

Są pieniądze na remonty kolejnych dróg powiatowych i gminnych

Dziś rano w Starostwie zagościli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski wraz z Wicewojewodą Kujawsko-Pomorskim Józefem Ramlauem oraz samorządowcy z terenu powiatu, którzy starali się o dofinansowanie inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych.

 • Spotkanie z wójtami

Z wójtami o drogach w powiecie

Wczoraj do Starostwa zjechali włodarze wszystkich gmin powiatu toruńskiego. To kolejne już spotkanie, którego tematem była jedna z ważniejszych dla mieszkańców spraw – drogi. W lipcu Zarząd Powiatu zaproponował burmistrzowi i wójtom zakres oraz kolejność planowanych modernizacji i poddał je pod konsultacje.

 • Wicestarosta Michał Ramlau z wizytą w ministerstwie

Z ministrami o problemach komunikacyjnych w powiecie

Wicestarosta Toruński Michał Ramlau uczestniczył wczoraj (10 lipca 2019 r.) w spotkaniu dotyczącym trudności komunikacyjnych w powiecie toruńskim. Głównymi tematami rozmowy były problemy kierowców w poruszaniu się drogą krajową nr 10 w Lubiczu oraz budowa węzła autostradowego w Dźwierznie, w gminie Chełmża. Do spotkania z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem oraz zastępcą Dyrektora Generalnego Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jackiem Grygą doszło z inicjatywy ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

 • Spotkanie z wójtami

Z wójtami o drogach i transporcie

W poniedziałkowy poranek Zarząd Powiatu spotkał się w włodarzami gmin, żeby omówić wspólne i ważne dla wszystkich samorządów tematy.

 • Podpisanie umów na budowę dróg rowerowych - spotkanie

Już w maju ruszy budowa powiatowych dróg rowerowych!

30 kwietnia o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Toruniu przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu wraz z Zarządem Powiatu Toruńskiego oraz Panią Skarbnik podpisali umowy z wykonawcami na budowę kolejnych 3 ścieżek rowerowych. Zaproszonych gości powitał Starosta Toruński Marek Olszewski.

 • Drogi rowerowe - mapa

Budujemy sieć!

Wraz z wiosną rusza kolejny etap budowy powiatowej sieci dróg rowerowych. Po zimowym okresie przygotowań, organizowania przetargów i negocjacji związanych ze wzrostem kosztów udało się dopiąć wszystkie kwestie tak, żeby wykonawcy mogli rozpocząć prace.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.