Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • drzewo

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla gminy Obrowo

W dniu 30 maja 2023 r. Starosta Toruński zatwierdził Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, położonych na terenie powiatu toruńskiego, dla gminy: Obrowo w następujących miejscowościach: Osiek n/ Wisłą, Stajenczynki, Zawały.

Zatwierdzony uproszczony plan urządzenia lasu, o którym mowa wchodzi w życie od dnia podpisania z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r. Wykonawcą planu była firma Agencja „Cezar”- Piotrkowicz Sp.j z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Założenia planu maja służyć realizacji celów określonych ustawą, które sprowadzają się do prowadzenia na objętym planem terenie właściwej gospodarki leśnej m. in. powszechnej ochrony lasów, trwałości utrzymania lasów, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich jego funkcji oraz powiększania zasobów leśnych.

Gospodarowanie w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, należy prowadzić na podstawie sporządzonego przez Starostę Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu.

drukuj (Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla gminy Obrowo)

  • autor: Łukasz Ziemkiewicz

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.