Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • _2009_11_jesień fot. Rafał Kołodziej (51)

Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu - Obrowo

Zawiadomienie o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla obrębów ewidencyjnych  na terenie  gminy Obrowo.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (Dz. U z 2020.0.6 ze póź. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu
i Inwentaryzacji stanu lasów dla obrębów ewidencyjnych:

 • BRZOZÓWKA
 • DOBRZEJEWICE
 • DZIKOWO
 • GŁOGOWO
 • KAWĘCZYN
 • KUŹNIKI
 • ŁĄŻYN II
 • ŁĄŻYNEK
 • OBORY
 • OBROWO
 • OSIEK NAD WISŁĄ
 • SĄSIECZNO
 • SKRZYPKOWO
 • SILNO
 • SMOGORZEWIEC
 • STAJENCZYNKI
 • SZEMBEKOWO
 • ZAWAŁY
 • ZĘBOWO

na okres 60 dni tj. od dnia 21 września 2020 r. do dnia 19 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, pokój nr 33, w wyznaczonych godzinach (poniedziałek, środa, czwartek 7.15-14.15, wtorek 7.15-15.15,piątek 7.15-13.15). Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości (numer działki, nazwa obrębu), której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2020r.

Konsultacje z wykonawcą planu odbędą się 19 października 2020 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo w godz. 8-14.

Informujemy ponadto, że projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu opracowane zostały przez Firmę „Agencja „Cezar” — Piotrkowicz Sp.J. Pracownia Urządzania Lasu z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Bocznej 28, na podstawie zapisów ewidencji gruntów i budynków Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Toruniu.

drukuj (Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu - Obrowo)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.