Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • PACHPHOTO0008

Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Gminy Wielka Nieszawka

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla obrębów ewidencyjnych na terenie gminy Wielka Nieszawka.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. ( Dz. U z 2020 poz. 6 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębów ewidencyjnych gm. Wielka Nieszawka:

  1. BRZOZA,
  2. CIERPICE,
  3. MAŁA NIESZAWKA,
  4. POPIOŁY,
  5. WIELKA NIESZAWKA.

Wyłożenia dokonuje się na okres 60 dni tj. od dnia 1 lipca 2020r. do 1 września 2020r., w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Nieszawka, w godzinach pracy Urzędu.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski do treści wyłożonego projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości (numer działki, nazwa obrębu), której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 1 sierpnia 2020r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy lub data stempla pocztowego). Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Toruński.

Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowany został przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni, ul. Świętojańska 44, na podstawie zapisów ewidencji gruntów i budynków Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Toruniu.

drukuj (Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Gminy Wielka Nieszawka)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.