Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • WP_20171104_10_04_49_Pro

Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Gminy Lubicz

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla obrębów ewidencyjnych na terenie gminy Lubicz.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. ( Dz. U z 2020 poz. 6 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji stanu lasów dla obrębów ewidencyjnych gm. Lubicz:

 1. BRZEZINKO,
 2. GRĘBOCIN,
 3. GRABOWIEC,
 4. GRONOWO,
 5. JEDWABNO,
 6. JÓZEFOWO,
 7. KOPANINO,
 8. KROBIA,
 9. LUBICZ DOLNY,
 10. LUBICZ GÓRNY,
 11. MIERZYNEK,
 12. MŁYNIEC DRUGI,
 13. MŁYNIEC PIERWSZY,
 14. NOWA WIEŚ,
 15. ROGOWO,
 16. ROGÓWKO,
 17. ZŁOTORIA.

Wyłożenia dokonuje się na okres 60 dni tj. od dnia 3 marca 2020r. do 4 maja 2020r., w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz pokój nr 3 (parter), w godzinach pracy Urzędu.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski do treści wyłożonego projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości (numer działki, nazwa obrębu), której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2020r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy lub data stempla pocztowego). Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Toruński.

Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowany został przez Firmę „Agencja „Cezar” – Piotrkowicz Sp.J. Pracownia Urządzania Lasu z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Bocznej 28, na podstawie zapisów ewidencji gruntów i budynków Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Toruniu.

drukuj (Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Gminy Lubicz)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.