Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Składowisko odpadów wrzesień 2018

Góra śmieci w Witowężu znika

W poniedziałek 10 czerwca 2019 r. kolejne tiry pełne odpadów, składowanych niezgodnie z decyzją przez firmę SGR Bio-Plast w Witowężu, trafiły na wysypisko śmieci w Toruniu. Kolejny etap oczyszczania terenu zakładu sfinansowało Starostwo Powiatowe w Toruniu. Za usunięcie pozostałych odpadów odpowiada gmina Czernikowo.

Sprawa nielegalnego składowania odpadów w Witowężu trwa już wiele miesięcy. Firma początkowo działała zgodnie z udzielonym jej przez starostę zezwoleniem. Jednak w 2016 roku zaczęła składować śmieci niezgodnie z obowiązującymi warunkami, a także sprowadzać i gromadzić odpady, na które nie miała zezwolenia.

Po interwencji mieszkańców miejscowości do akcji wkroczyły najpierw gmina i powiat, a potem także policja, prokuratura i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Ekspertyzy wykazały na szczęście, że śmieci zgromadzone przez SGR Bio-Plast nie są niebezpieczne dla zdrowia ani dla środowiska. Przeciwko firmie toczy się postępowanie sądowe, jednak do tej pory nie udało się wyegzekwować od właściciela usunięcia nielegalnie składowanych odpadów. Wzięły to więc na siebie powiat i gmina.
Starostwo Powiatowe w Toruniu podpisało umowę z toruńskim MPO i w pierwszym etapie – we wrześniu 2018 r. – udało się wywieźć 280 ton odpadów. W poniedziałek 10 czerwca na wysypisko trafiło pozostałych 110 ton. Pozostałe na placu śmieci usunie gmina Czernikowo – wyjaśnia członek Zarządu Powiatu Janusz Kononiuk.

Cała operacja kosztowała powiat ok. 100 tys. zł. Powiat rozpoczął odzyskiwanie pieniędzy od firmy, choć szanse na to są znikome, bo wierzycieli jest więcej. – W administracji publicznej zdarza się, że musimy podjąć pewne działania bez względu na koszty. – podsumowuje Janusz Kononiuk i dodaje – Najważniejsze, że to dzikie wysypisko powoli znika.

W lipcu 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące składowania i przetwarzania odpadów. Znowelizowana ustawa o odpadach nakłada na właściciela firmy gospodarującej odpadami obowiązek zabezpieczenia roszczeń na wypadek nie wywiązania się z umowy i ewentualnego wykonawstwa zastępczego. Zaostrzono także system kontroli oraz nadzór straży pożarnej i zwiększono kary finansowe za nieprzestrzeganie przepisów. Dla każdej firmy gospodarującej odpadami musi powstać operat przeciwpożarowy opracowany przez specjalistę do spraw zabezpieczeń ppoż. Dokument ten zawiera opis miejsca i rodzaju składowanych odpadów oraz sposobu gospodarowania nimi oraz analizę niezbędnych w takim przypadku zabezpieczeń i środków ochrony przeciwpożarowej. Firmy mają rok na dostosowanie się do nowych wymogów.

drukuj (Góra śmieci w Witowężu znika)

  • Składowisko odpadów wrzesień 2018
  • Składowisko odpadów czerwiec 2019 (3)
  • Składowisko odpadów czerwiec 2019 (2)
  • Składowisko odpadów czerwiec 2019

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.