Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • teleopieka

Rusza rekrutacja do teleopieki

Gminy województwa kujawsko-pomorskiego – partnerzy w Projekcie „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” przygotowują się do rekrutacji lub już rekrutują uczestników. 

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” jest wojewódzkim Projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, natomiast partnerami: 78 gmin województwa kujawsko-pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych w Toruniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka.

Oferowane formy wsparcia:

  • Usługa teleopieki (np. bransoletki życia);
  • Usługa pomocy sąsiedzkiej;
  • Wolontariat opiekuńczy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00 pod nr tel. 56 657-14-69 lub mailowo teleopieka@rops.torun.pl,  gdzie otrzymają szczegółowe informacje o gminach biorących udział w Projekcie oraz danych kontaktowych do parterów.

W projekcie uczestniczą wszystkie gminy z terenu powiatu toruńskiego, zachęcamy więc również do bezpośredniego kontaktu z miejskim i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej.

Źródło informacji: https://www.rops.torun.pl/1348-rusza-rekrutacja-do-teleopieki

Do pobrania:

drukuj (Rusza rekrutacja do teleopieki)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.