Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Powołano nową Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Toruniu w obecności Starosty Toruńskiego Marka Olszewskiego oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jacka Skorulskiego odbyło się powołanie i jednocześnie pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Rada powoływana jest zgodnie z wymogami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Rady składają się z 5 osób, powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Do zakresu działań rady należy m.in.:               

- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,

- opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

- oceny etapów realizacji programów pilotażowych,

- opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych,

- podsumowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nowa Rada powołana została przez Starostę Toruńskiego na czteroletnią kadencję na lata 2021 – 2024. Jej członkowie to osoby związane z problematyką niepełnosprawności więc ich uczestnictwo w PSRON może przynieść wymierne korzyści. Profesjonalizm ich wiedzy przekładany w należyty sposób na płaszczyznę działań oraz zaangażowanie w działalność społeczną i doświadczenie zawodowe kwalifikują ich pozytywnie na członków Rady.

Skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest następujący:

1. Anna Bykowska – przedstawicielka JST – gminy Chełmża,

2. Aniela Grela – przedstawicielka JST – gminy Wielka Nieszawka,

3. Renata Kwiatkowska – przedstawicielka JST – gminy Obrowo,

4. Anna Warlikowska – przedstawicielka JST – gminy Lubicz,

5. Hanna Maciejewska – przedstawicielka JST – miasta Chełmża.

Na wczorajszym posiedzeniu członkowie dokonali wyboru przewodniczącego – tę rolę będzie pełnić Anna Bykowska, v-ce przewodniczącego – wybrano Renatę Kwiatkowską oraz sekretarza, którym została Anna Warlikowska.

drukuj (Powołano nową Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych)

 • 2021-03-17 Powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady ds...
 • 2021-03-17 Powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady ds...
 • 2021-03-17 Powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady ds...
 • 2021-03-17 Powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady ds...
 • 2021-03-17 Powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady ds...
 • 2021-03-17 Powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady ds...
 • 2021-03-17 Powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady ds...
 • 2021-03-17 Powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady ds...
 • 2021-03-17 Powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady ds...
 • 2021-03-17 Powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady ds...
 • 2021-03-17 Powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady ds...

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.