Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • DJI_0019

Dla naszych DPS-ów

Wczoraj, 16 listopada, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczął dystrybucję sprzętu zakupionego w ramach projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. Otrzymaliśmy: 10 urządzeń do oczyszczania powietrza, 9 urządzeń do dezynfekcji poprzez natrysk oraz 16 lamp bakteriobójczych.

Wsparcie skierowane jest  dla domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego. W naszym powiecie z pomocy skorzystało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz cztery domy pomocy społecznej – w Browinie, Dobrzejewicach, Pigży i Wielkiej Nieszawce.

Celem pomocy jest wsparcie tych instytucji w walce z pandemią COVID-19, które w ramach zadania pozwoli na odpowiednie wyposażenie instytucji świadczących usługi dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz ich pracowników i z pewnością zwiększy bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania codziennych czynności.  

Zakup sprzętu wspófinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

drukuj (Dla naszych DPS-ów)

  • wsparcie dla dps
  • wsparcie dla dps1
  • logo

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.