Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Pracownicy DPS Pigża z przyłbicami ze Starostwa

Powiatowe wsparcie dla DPS-ów

Od momentu pojawienia się w Polsce problemów związanych z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Zarząd Powiatu z wielką uwagą monitoruje sytuację w domach pomocy społecznej. Podejmowane są działania, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom, jak i personelowi placówek. W celu zapobiegania zagrożeniom zostały bezwzględnie wdrożone procedury i rekomendacje wydane przed odpowiednie służby i organy państwa.

Pracownicy DPS-ów zostali uwrażliwieni na konieczność stosowania środków ochrony osobistej oraz mycia rąk, zapewniono im środki czystości i dezynfekcji. Mieszkańcy zostali poinformowani o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówek i ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego.
Nie dopuszczono do pracy pracowników wykazujących objawy grypy lub przeziębienia oraz powracających członków rodzin z krajów objętych epidemią COVID-19. Zamknięto placówki dla osób odwiedzających i wstrzymano spotkania integracyjne. Zgodnie z zaleceniami przygotowano także pomieszczenia izolacji, a także ograniczono przyjmowanie nowych osób do domów pomocy społecznej. Ponadto, zabezpieczono rezerwę kadrową składającą się z pracowników środowiskowych domów samopomocy,
których działalność została zawieszona. Zagwarantowano ciągłość usług opieki medycznej i opieki pielęgniarskiej na poziomie obowiązującego standardu z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. W placówkach wprowadzono instrukcje dotyczące wsparcia osób przebywających w domach pomocy społecznej.

W celu przygotowania domów pomocy społecznej na potencjalne przypadki pojawienia się osób chorych lub z podejrzeniem zachorowania pracownicy w większości placówek wykonują pracę w systemie rotacyjnym. Natomiast, w Domu Pomocy Społecznej
w Wielkiej Nieszawce zespół pracowników podzielił się na dwie grupy i pracuje na zmianę przez okres 15 dni bez opuszczania placówki.

Jesteśmy świadomi, że ze względu na bardzo szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa, ważna jest diagnostyka wśród pracowników oraz mieszkańców domów pomocy społecznej, dlatego systematycznie wykonywane jest mierzenie temperatury ciała. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce przed przystąpieniem do pracy poddawani są testom na obecność wirusa SARS-CoV-2. Dyrektorzy DPS-ów w Wielkiej Nieszawce, Browinie i Pigży podpisali umowy o współpracy w zakresie testowania z Laboratorium Medycznym Vitalabo.

Wszelkie podejmowane działania podyktowane są względami bezpieczeństwa i szeroko pojętego dobra mieszkańców domów pomocy społecznej oraz personelu. Sytuacja zmienia się dynamicznie, dlatego istotna jest minimalizacja zagrożenia dla mieszkańców, a także jak największe zabezpieczenie pracowników. Sytuacja w powiatowych DPS-ach jest stale monitorowana, a środki ochrony osobistej są na bieżąco uzupełniane.

drukuj (Powiatowe wsparcie dla DPS-ów)

Galeria zdjęć

  • DPS Browina_przyłbice od Starostwa
  • DPS Browna maseczki ze Starostwa
  • DPS Browna płyny dezynfekcyjne ze Starostwa
  • DPS Nieszawka mieszkańcy w kwarantannie zapobiegawczej z...
  • DPS Nieszawka mieszkańcy w kwarantannie zapobiegawczej z...
  • DPS Nieszawka mieszkańcy w kwarantannie zapobiegawczej z...
  • DPS Pigża z przyłbicami ze Starostwa_

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.