Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (2)

Podsumowanie projektu „Nie jesteśmy anonimowi – żyjemy wśród was”

Wczoraj (05.11.2019 r.) w Warszewicach odbyło się ostatnie już spotkanie integracyjne podsumowujące realizację projektu „Nie jesteśmy anonimowi – żyjemy wśród was”. Założeniem projektu było zorganizowanie siedmiu spotkań integracyjnych, podczas których prezentowane były różnorakie formy aktywności artystycznej i efekty twórczych działań podopiecznych na warsztatach plastycznych, teatralnych, muzycznych, ponadto odbyły się wycieczki, prelekcje, koncerty i przestawienia teatralne.

Na uroczystości obecni byli Wicestarosta Toruński Michał Ramlau, Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Polikowski, Zastępca Burmistrza Chełmży Marek Kuffel, radni powiatowi, dyrektorzy domów pomocy społecznej i oczywiście uczestnicy projektu. Po krótkich przemówieniach przyszedł czas na wręczanie upominków i podziękowań za wsparcie projektu przez dyrektor ŚDS w Chełmży Lucynę Kryger i dyrektor DPS w Browinie Annę Woźniak-Margol.

Dla zebranych uczestników imprezy przygotowano wernisaż wystawy związanej z warsztatami modelarskimi i wystawę związaną z warsztatami plastycznymi. Zaproszeni goście mogli obejrzeć przedstawienia teatralne w wykonaniu podopiecznych DPS w Browinie i ŚDS w Chełmży pn. „Legendy o bł. Jucie” i „Historia chełmżyńskiego kubka”. Ponadto zespół wokalny „Browinki” (DPS Browina) pod kierownictwem Beaty Lewandowskiej oraz zespół wokalny „Śpiewajki” (ŚDS w Chełmży) pod kierownictwem p. Anny Szlendak, zaprezentowały krótkie prezentacje muzyczno-wokalne. O tradycjach i zwyczajach na ziemi chełmińskiej opowiadał Dariusz Meller a na koniec czas gościom umiliła swoim koncertem Patrycja Runo – artystka pochodząca z Chełmży oraz zespół „Polskie Kwiaty” z Chełmży.

Jakie spotkania, wycieczki integracyjne i warsztaty zostały zorganizowane w czasie trwania projektu? Przedstawiamy poniżej.
1. „Spotkanie z bliskimi sąsiadami z daleka” w Olenderskim Parku Etnograficznym (Gmina Wielka Nieszawka),
2. Spotkanie „W cieniu bierzgłowskiego Koźlaka” w Bierzgłowie (Gmina Łubianka),
3. „Spotkanie w malowniczej Gminie Obrowo – bliżej siebie, bliżej natury” w Osieku nad Wisłą (Gmina Obrowo),
4. Spotkania w ramach Festiwalu Wisły w Osieku nad Wisłą połączone z warsztatami modelarskimi,
5. Wycieczka do Chełmży i zwiedzanie katedry św. Trójcy w Chełmży,
6. Spotkanie w Zamku Bierzgłowskim połączone ze zwiedzaniem zamku i przedstawieniem teatralnym o św. Rozalii z udziałem dzieci z SP w Pigży i podopiecznych z DPS w Pigży (Gmina Łubianka),
7. Spotkanie integracyjne pn. „Mieszkańcy i ich pasje” w Warszewicach (prezentacja Gminy Chełmża).
8. Warsztaty w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą, w tym warsztaty plastyczne – 3 spotkania, warsztaty modelarskie – 12 spotkań,
9. Warsztaty teatralne – 10 spotkań, odbyły się w DPS w Pigży z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pigży i podopiecznych DPS w Pigży,
10. W Środowiskowym Ośrodku Samopomocy w Chełmży zorganizowano warsztaty teatralne – 7 spotkań oraz warsztaty modelarskie – 7 spotkań,
11. W Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce odbyły się warsztaty teatralne – 4 spotkania zakończone występem w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce,
12. Warsztaty plastyczne w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach – 3 spotkania,
13. W Domu Pomocy Społecznej w Browinie zorganizowano: warsztaty plastyczne – 7 spotkań, warsztaty muzyczne – 3 spotkania, warsztaty teatralne – 4 spotkania,
14. Plener plastyczny w Osieku.

Podsumowując – łącznie odbyło się 60 warsztatów i jeden plener, w których wzięło udział ponad 130 uczestników (warsztaty jeszcze trwają). Budżet projektu: wyniósł ogółem – 116 138,00 zł, gdzie dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej to 92 910,00 zł a wkład własny powiatu toruńskiego to 23 228,00 zł.

Celem głównym zadania pn. „Nie jesteśmy anonimowi – żyjemy wśród was” było umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, osobom starszym i niedołężnym przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, które własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać trudności.
W ramach projektu pt.: „Nie jesteśmy anonimowi – żyjemy wśród was” uczestnicy wzięli udział w spotkaniach integracyjnych z udziałem zaproszonych gości, w czasie których zaprezentowane zostały poszczególne gminy i miasto powiatu toruńskiego, na terenie których znajdują się poszczególne domy pomocy społecznej i środowiskowe domy samopomocy. Dzięki spotkaniom przybliżono bogactwo historyczne i kulturalne powiatu, a także przedstawiono rolę i zadania samorządu gminnego, w tym ofertę dla seniorów, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z dysfunkcją psychiczną.

drukuj (Podsumowanie projektu „Nie jesteśmy anonimowi – żyjemy wśród was”)

Galeria zdjęć

 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (2)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (3)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (6)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (7)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (10)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (11)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (14)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (21)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (23)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (26)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (27)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (28)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (29)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (30)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (31)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (32)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (35)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (36)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (38)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (40)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (45)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (46)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (47)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (48)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (49)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (51)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (55)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (57)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (59)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (60)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (62)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (64)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (66)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (68)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (70)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (71)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (74)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (75)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (79)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (83)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (90)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (92)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (93)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (96)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (100)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (104)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (105)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (107)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (109)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (111)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (116)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (117)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (131)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (140)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (143)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (147)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (148)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (151)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (154)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (156)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (167)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (169)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (171)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (172)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (179)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (183)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (187)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (190)
 • 2019-11-05 Nie jesteśmy anonimowi - Warszewice (193)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.