Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • List gratulacyjny Starosty Toruńskiego dla stypendysty...
      [treść archiwalna]
    [treść archiwalna]

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego na rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujący na terenie powiatu toruńskiego mogą ubiegać się o uzyskanie Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego. Stypendium mogą otrzymać uczniowie po ukończeniu pierwszego roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej, którzy:

  • uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i mieszkają na terenie powiatu toruńskiego,
  • legitymują się średnią ocen za ostatni rok nauki z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 4,75 i oceną z zachowania, co najmniej bardzo dobrą. 

Wnioski o przyznanie stypendium można składać osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Toruniu pokój nr 100, w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych pokój nr 207 lub też pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń do dnia 17 lipca 2017 r. do godz. 15:30. W przypadku ucznia niepełnoletniego wniosek składa rodzic (lub opiekun prawny), pedagog szkolny lub wychowawca klasy. Do wniosku o stypendium należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen i ocenie z zachowania bądź kserokopię świadectwa szkolnego za ostatni rok nauki.

Więcej informacji w zakładce Edukacja/Stypendia

    [treść archiwalna]

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.