Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • herb powiatu toruńskiego

Oceniaj razem z nami! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych

           W związku z zakończonym naborem ofert w otwartym konkursie ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2020 r. Starosta Toruński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (lub osoby wskazane przez te organizacje) do pracy w komisjach konkursowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

            Prosimy o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisjach do dnia 9 marca 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu na formularzu (do pobrania poniżej). Formularze prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres j.rybitwa@powiattorunski.pl lub faksem na nr 56 662-88-89 – decyduje data wpływu.

Posiedzenia komisji planowane są w dniach:

12 marca 2020 r. godz. 9:30 - ocena ofert z zakresu edukacji ekologicznej

13 marca 2020 r. godz. 8:00 – ocena ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz z zakresu kultury, sztuki (…).

Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny, nie ma też możliwości zwrotu kosztów podróży. Dla członków Komisji przewidziany jest obiad.

Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w ogłoszeniach konkursowych i uczestnictwo w posiedzeniu komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Starostwie Powiatowym w Toruniu w godzinach pracy urzędu.

Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

Wyboru kandydatów do komisji dokona Starosta Toruński we współpracy z Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych. Dodatkowe informacje pod nr tel. tel. 56 622 -88-42.

drukuj (Oceniaj razem z nami! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.