Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Stypendia

Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego na rok szkolny 2024/2025

Zbliża się koniec roku szkolnego co oznacza, że można będzie składać wnioski o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkól ponadpodstawowych. Termin upływa 15 lipca 2024 r.

Stypendium może otrzymać uczeń ww. szkół będący mieszkańcem powiatu toruńskiego (miasto Toruń stanowi odrębny powiat) oraz bez względu na miejsce zamieszkania uczeń szkoły, dla której nasz powiat jest organem prowadzącym, czyli: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. 

Stypendium otrzymuje się po spełnieniu łącznie następujących kryteriów:
- średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,85,
- co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania,
- co najwyżej jedna ocena dostateczna na świadectwie,
- brak ocen dopuszczających.

Do wniosku należy dołączyć:
1. kserokopię świadectwa szkolnego potwierdzoną przez szkołę za zgodność z oryginałem,
lub
2. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów (Uwaga! Dotyczy tylko dla osób, które z powodu praktyk zawodowych nie otrzymały jeszcze świadectwa).

Poniżej wniosek do pobrania, który najlepiej wypełnić na komputerze, aby był czytelny.

drukuj (Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego na rok szkolny 2024/2025)

  • autor: Brygida Bogdanowicz-Kopeć

Uwaga! Z powodu zmian organizacyjnych wnioski o stypendium prosimy składać w biurze podawczym na parterze przy wejściu do budynku.

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.