Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • 2020-11-20 Dzień Pracownika Socjalnego (15)

Dzień Pracownika Socjalnego

W piątkowy poranek z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, Starostwo zaprosiło dyrektorów i kierowników powiatowych placówek i jednostek pomocy społecznej. Z rąk Starosty Toruńskiego Marka Olszewskiego, Wicestarosty Michała Ramlaua i Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego Pawła Polikowskiego odebrali listy z podziękowaniem za pełne poświęcenia i skuteczne działania w czasie epidemii – która stanowi szczególne zagrożenie dla mieszkańców – i życzeniami dalszych sukcesów, pomyślności oraz wytrwałości.

Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna okazja, by skierować myśli ku tym osobom, które każdego dnia okazują empatię, profesjonalizm i ogromne serce opiekując się samotnymi, niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi mieszkańcami naszego powiatu. Zawód pracownika socjalnego, terapeuty zajęciowego czy innego specjalisty pracy socjalnej to nie tylko wysokie kwalifikacje, ale także niezwykła wrażliwość, tak ważna w procesie wspierania osób i rodzin, które znalazły się na życiowym zakręcie.

Wszystkim pracownikom socjalnym życzymy osobistej i zawodowej satysfakcji z wykonywanej pracy, realizacji wszelkich zamierzeń, a także wiele sił w służbie na rzecz najbardziej potrzebujących. 

Opieka społeczna to ważna sfera działalności powiatu toruńskiego, który prowadzi: cztery domy pomocy społecznej – w Browinie, Dobrzejewicach, Pigży i Wielkiej Nieszawce, dwa środowiskowe domy samopomocy – w Chełmży i Osieku nad Wisłą oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, a także Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 
Pracownicy socjalni są bardzo świadomi swojej roli oraz stojących przed nimi zadań. W ostatnich miesiącach, z powodu pandemii COVID-19, która wtargnęła w nasze życie i zmieniła je nie do poznania, na ich barki spadł jeszcze większy niż zwykle ciężar odpowiedzialności za zdrowie i życie podopiecznych. W tych trudnych chwilach stanęli na wysokości zadania. W placówkach zastosowano szereg rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno mieszkańcom/uczestnikom/klientom, jak i pracownikom. Pracownicy zostali uwrażliwieni na konieczność stosowania środków ochrony osobistej, zaś powiat zapewnia stałe zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcji. Nie dopuszcza się do pracy osób z objawami grypy lub przeziębienia. Ponieważ pracownicy domów pomocy społecznej należą do grupy osób najbardziej narażonych na zakażenie i obarczeni są ryzykiem najcięższego przebiegu COVID-19, zostali objęci specjalnym programem badań profilaktycznych w kierunku wykrycia wirusa SARS CoV-2, podczas którego systematycznie są testowani. Domy Pomocy Społecznej to miejsca zamieszkania, ale i miejsce pracy, które łączy w sobie cechy prawdziwego domu. Personel przykłada więc szczególną wagę do kontaktu terapeutycznego, rozmów wpierających, organizacji czasu, a także indywidualnego wsparcia, które pomaga mieszkańcom przezwyciężać poczucie izolacji. Z pewnością, wszystkie działania pracowników poprawiają ogólny komfort i samopoczucie oraz zmniejszają poczucie zagrożenia pandemią i związanym z nim ograniczeniem kontaktów mieszkańców ze światem zewnętrznym. 

Władze powiatu zadbały o zabezpieczenie placówek w środki ochrony indywidualnej i wdrożenie odpowiednich procedur i rekomendacji wydanych przez służby i organy państwa. Powiat toruński cały czas wspiera jednostki w walce z epidemią COVID-19. Pozyskaliśmy środki finansowe w projektach: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, „Pomagamy skutecznie”, jak również „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. 
Dzięki nim Dom Pomocy Społecznej w Browinie otrzymał: 560125 zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników, 323384 zł na zakup i dostawę środków ochrony osobistej, a 54995 zł na zakup testów. Poza tym udało się pozyskać: 3 urządzenia do oczyszczania powietrza, 3 urządzenia do dezynfekcji poprzez natrysk oraz 4 lampy bakteriobójcze. 
Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce w ramach otrzymanych środków miał do dyspozycji: 351877 zł na dodatki do wynagrodzeń, 193358 zł na zakup i dostawę środków ochrony osobistej, a 41246 zł na zakup testów. Trafiły tu: 2 urządzenia do oczyszczania powietrza, 2 urządzenia do dezynfekcji poprzez natrysk oraz 4 lampy bakteriobójcze. 
Natomiast, pracownicy Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach otrzymali: 231288 zł na dodatki do wynagrodzeń, 145656 zł na zakup i dostawę środków ochrony osobistej, a 22915 zł na zakup testów. Pozyskali także: 2 urządzenia do oczyszczania powietrza, 2 urządzenia do dezynfekcji poprzez natrysk oraz 4 lampy bakteriobójcze. 
Do Domu Pomocy Społecznej w Pigży trafiło: 317457 zł na dodatki do wynagrodzeń, 185601 zł na zakup i dostawę środków ochrony osobistej, a 32844 zł na zakup testów. Otrzymali również: 2 urządzenia do oczyszczania powietrza, 2 urządzenia do dezynfekcji poprzez natrysk oraz 4 lampy bakteriobójcze. Oczyszczacz powietrza działa także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. 
Dzięki tym wszystkim projektom DPS-y otrzymały niemal 2,5 mln zł! Wysokość środków finansowych była zależna głównie od liczby pracowników pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami w trakcie pandemii COVID-19. 

21 listopada to również Międzynarodowy Dzień Życzliwości. Co roku tego dnia Starostwo Powiatowe w Toruniu odwiedzali mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Browinie, zaglądali z uśmiechem do pokojów wszystkich pracowników i zostawiali na biurkach własnoręcznie wykonane drobne upominki. Mimo że stało się to już tradycją, w tym roku – z uwagi na sytuację epidemiczną i zagrożenie – nie mogli przyjechać. Brak nam ich odwiedzin i życzliwych uśmiechów, ale bardzo dziękujemy za pamięć i przekazane przez panią dyrektor drobiazgi!

drukuj (Dzień Pracownika Socjalnego)

 • 2020-11-20 Dzień Pracownika Socjalnego (3)
 • 2020-11-20 Dzień Pracownika Socjalnego (6)
 • 2020-11-20 Dzień Pracownika Socjalnego (11)
 • 2020-11-20 Dzień Pracownika Socjalnego (15)
 • 2020-11-20 Dzień Pracownika Socjalnego (21)
 • 2020-11-20 Dzień Pracownika Socjalnego (22)
 • 2020-11-20 Dzień Pracownika Socjalnego (24)
 • 2020-11-20 Dzień Pracownika Socjalnego (26)
 • 2020-11-20 Dzień Pracownika Socjalnego (28)
 • 2020-11-20 Dzień Pracownika Socjalnego (31)
 • 2020-11-20 Dzień Pracownika Socjalnego (33)
 • 2020-11-20 Dzień Pracownika Socjalnego (35)
 • 2020-11-20 Dzień Pracownika Socjalnego (36)
 • 2020-11-20 Dzień Pracownika Socjalnego (40)
 • 2020-11-20 Dzień Pracownika Socjalnego (42)
 • 2020-11-20 Dzień Pracownika Socjalnego (43)
 • 2020-11-20 Dzień Pracownika Socjalnego (46)
 • 2020-11-20 Dzień Pracownika Socjalnego (48)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.