Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • 20 lat wspólnoty samorządowej powiatu toruńskiego – co razem osiągnęliśmy

20 lat wspólnoty samorządowej powiatu toruńskiego – co razem osiągnęliśmy?

Już 20 lat współtworzymy powiat toruński!

Blisko 30 lat temu w Polsce zaszły przełomowe zmiany, których jedną z najważniejszych składowych było przywrócenie nam, obywatelom, kluczowej wartości – samorządności. Znany wszystkim obecnie trójstopniowy podział terytorialny naszego kraju wprowadzony był dwuetapowo (1990 – gminy, 1999 – powiaty i województwa).

Na podstawie przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 5 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie powiatowym, my – mieszkańcy powiatu, z mocy prawa utworzyliśmy lokalną wspólnotę samorządową. Dzięki temu staliśmy się grupą osób, którą łączą wspólne wartości i cele, która dla ich realizacji może tworzyć i wykorzystywać konkretne instytucje oraz mechanizmy działania. Dlatego już w październiku 1998 r. mogły odbyć się pierwsze wybory do wszystkich trzech szczebli samorządu – rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich.

W tym roku świętować więc możemy 20-lecie samorządu powiatowego. Przez te wspólne 20 lat samorządności osiągnęliśmy bardzo wiele: zaowocowały one znaczną poprawą bezpieczeństwa, jakości pomocy społecznej i zauważalnym podniesieniem poziomu usług zdrowotnych. Modernizujemy sieć dróg powiatowych, budujemy ścieżki rowerowe i chodniki. Z dużą dbałością podchodzimy do edukacji, zabiegając o nieustanne poprawianie infrastruktury i wyposażenia naszych szkół. Jako powiat prowadzimy również działania służące rozwojowi małej, rodzinnej przedsiębiorczości. Wspieramy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, pozbawione pracy. Współpracujemy z samorządami gminnymi oraz ze środowiskiem lokalnym: instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami, klubami, ze specjalistami i mediami. Co roku przybywa nam pracy, gdyż nasze zadania systematycznie ewoluują i praktycznie z każdym rokiem zakres obowiązków powierzanych powiatom ulega poszerzeniu. Stale poprawiamy też obsługę naszych klientów załatwiających sprawy w Starostwie Powiatowym. Mamy nadzieję, że nasz urząd stał się odczuwalnie dla Państwa bardziej przyjazny i otwarty, a uzyskane przez nas certyfikaty jakości usług odzwierciedlają faktyczny stan rzeczy.

Jako samorząd pozostajemy wciąż blisko mieszkańców, wsłuchując się w ich głos. Wybrani przez Państwa radni prezentują na sesjach istotne problemy z najdalszych nawet zakątków powiatu. Jako urząd konsultujemy w środowisku lokalnym planowane inwestycje, przeznaczamy też co roku duże środki na budżet obywatelski, a zielony doskonale rozpoznawalny namiot promocyjny powiatu toruńskiego, wraz z załogą pojawia się na wielu ważnych gminnych i powiatowych imprezach i uroczystościach.

Żebyście mogli Państwo lepiej poznać to, co udało nam się razem osiągnąć w ciągu ostatnich 20 lat oddajemy w Państwa ręce ten informator. Pokazuje on w skrótowej i przystępnej formie wszystkie obszary w których działamy jako samorząd powiatowy oraz podsumowuje to, co udało się osiągnąć przez dwie dekady współpracy i zaangażowania na rzecz rozwoju naszej lokalnej społeczności. Mamy nadzieję, że stanowiąc poręczne źródło adresów i kontaktów do wszystkich naszych placówek ułatwi również Państwu załatwianie wszelkich spraw oraz przyszłą współpracę z powiatem i jego jednostkami. Bardzo dziękujemy za te wspólne dwie dekady i mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą nam i Państwu dalszą owocną współpracę na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny – powiatu toruńskiego.

Starosta Toruński Mirosław Graczyk

PLIK DO POBRANIA

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.