Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Marzenna Napiórkowska

Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6
87-100 Toruń

tel. (056) 662 88 11
e-mail:
konsumenci@powiattorunski.pl

Koronawirus a usługi, zakupy i ceny - pakiet porad opracowany przez UOKiK

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela porad telefonicznie, drogą elektroniczną oraz osobiście w biurze - pok. nr 112, I piętro w siedzibie Starostwa.

Godziny przyjęć konsumentów:

  • Poniedziałki od 10.30 do 15.30
  • Wtorki od 10.00 do 16.30
  • Piątki od 10.30 do 14.30

(Środy i czwartki biuro nieczynne)


Na wniosek konsumenta (do pobrania tutaj) Rzecznik występuje do sprzedawcy w celu rozwiązania sporu. Do wniosku należy dołączyć kserokopie wszystkich związanych ze sprawą dokumentów. Wniosek taki wraz z kopią dokumentów można złożyć osobiście w biurze, przesłać pocztą elektroniczną konsumenci@powiattorunski.pl lub  listownie na adres: ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.

drukuj (Powiatowy Rzecznik Konsumentów)

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów został powołany Uchwałą Rady Powiatu Toruńskiego Nr II/15/06 z dnia 13 grudnia 2006r.

Do zadań rzecznika w szczególności należy:

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

4) rzecznik może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,

5) rzecznik współdziała z własciwymi miejscowo delgaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.

  • Nie bądź Jeleń, weź paragon

Nie bądź Jeleń, weź paragon

Ministerstwo Finansów 8 lipca rozpoczęło akcję zachęcającą do wydawania oraz przechowywania paragonów. Partnerem akcji jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dowód zakupu musimy otrzymać niezależnie od miejsca sprzedaży produktu. Musi nam go wydać m.in. sprzedawca w sklepie, na bazarze, na stoisku z pamiątkami, w Internecie. Powinniśmy go otrzymać także wtedy, gdy kupujemy bilet do kina, na mecz lub różne usługi. Dowód zakupu potwierdza, co kupiliśmy, od kogo, kiedy i po jakiej cenie. Dzięki temu będziemy mogli reklamować produkty lub usługi, które okażą się niezgodne z umową, mówiąc prościej – będą wadliwe. Najłatwiejszym i najbardziej powszechnym potwierdzeniem zakupów jest paragon. Warto pamiętać, że nie tylko on może udokumentować zawartą transakcję – zgodnie z prawem podobną moc ma potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta, faktura VAT, a nawet zeznania osób, które nam towarzyszyły. 

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.